Tilsynsrapporter Norsk Rikstoto

Under finner du oversikt over de siste tilsynsrapportene fra vårt tilsyn med Norsk Rikstoto. For eldre tilsynsrapporter må du søke i vår postjournal.

Kvalitetsrevisjon mot hvitvaskingsloven

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter kvalitetsrevisjon – etterlevelse av hvitvaskingsloven hos Stiftelsen Norsk Rikstoto. Lotteritilsynet har gjennom revisjonen evaluert om Norsk Rikstoto har identifisert og forstått risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering tilknyttet egen virksomhet, om de har gjennomført
risikovurderinger som forklarer og verifiserer innførte tiltak og om de etablerte tiltak etterleves.

Revisjonsdato: 26. – 27. oktober 2020. Les hele tilsynsrapporten.

Revisjon av ansvarlig spilldistribusjon

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av ansvarlig spilldistribusjon hos Norsk Rikstoto.

Revisjonsdato: 24. – 25. oktober 2019. Les hele tilsynsrapporten.

Markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler hos Norsk Rikstoto.

Revisjonsdato: 17. – 18. september 2019. Les hele tilsynsrapporten.

Etterlevelse av konsesjonskrav

Lotteritilsynet har gjennom revisjonen kontrollert om Norsk Rikstoto har etablert tilfredsstillende løsninger for å tilby totalisatorspill i samsvar med nye konsesjonskrav og om disse etterleves.

Revisjonsdato: 24. – 35. oktober 2018. Les hele tilsynsrapporten.

Markedsføring av distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler

Rapporten beskriver resultat etter revisjon av markedsføring og distribusjon av spill
gjennom elektroniske kanaler hos Norsk Rikstoto.

Revisjonsdato: 5. – 6. september 2018. Les hele tilsynsrapporten.