Under finner du oversikt over de siste tilsynsrapportene fra vårt tilsyn med Norsk Rikstoto. For eldre tilsynsrapporter må du søke i postjournalen vår.

Tilsyn- Ansvarlig spill og oppfølging av risikospillere

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter Lotteritilsynets kontroll av Norsk Rikstotos
krav til å tilby ansvarlige pengespill og spesielt til stiftelsens oppfølging av
risikospillere.

Revisjonsdato: Høst 2023.

Les tilsynsrapporten (PDF).

Revisjon av Norsk Rikstotos innhold og utforming av markedsføring

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter Lotteritilsynets kontroll av Norsk Rikstotos etterlevelse av markedsføringsaktiviteter etter § 15- § 19 i pengespillforskriften.

Revisjonsdato: Høst 2023.

Les tilsynsrapporten (PDF).

Les Norsk Rikstotos tiltaksplan (PDF).

Les Lotteritilsynets sluttrapport (PDF).

Tilsyn med spillsystemet for totalisatorspill på hesteløp

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter kontroll av gjennomføringen av V75 løp på Bjerke Travbane.

Revisjonsdato: 15. mars 2022.

Les hele tilsynsrapporten (PDF).

Les Norsk Rikstotos tiltaksplan (PDF).

Les Lotteritilsynets sluttrapport (PDF).

Etterlevelse av et ansvarlig spilltilbud

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av Stiftelsen Norsk Rikstotos etterlevelse av krav til å tilby ansvarlige totalisatorspill.

Lotteritilsynet har kontrollert om Norsk Rikstoto har ansvarlighetstiltak i samsvar med konsesjonen og om de jobber systematisk med tiltak som skal redusere antall risikospillere.

Revisjonsdato 21. – 22. september 2021.

Les hele tilsynsrapporten (PDF).

Les Norsk Rikstotos tiltaksplan (PDF).

Les Lotteritilsynets sluttrapport (PDF).

Markedsføringsrevisjon

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter kontroll av markedsføringsaktivitetene til Norsk Rikstoto.

Revisjonsdato 23. april 2021.

Les hele tilsynsrapporten (PDF).

Les Norsk Rikstotos tiltaksplan (PDF).

Les Lotteritilsynets sluttrapport (PDF).

Kvalitetsrevisjon mot hvitvaskingsloven

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter kvalitetsrevisjon – etterlevelse av hvitvaskingsloven hos Stiftelsen Norsk Rikstoto. Lotteritilsynet har gjennom revisjonen evaluert om Norsk Rikstoto har identifisert og forstått risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering tilknyttet egen virksomhet, om de har gjennomført
risikovurderinger som forklarer og verifiserer innførte tiltak og om de etablerte tiltak etterleves.

Revisjonsdato: 26. – 27. oktober 2020.

Les hele tilsynsrapporten (PDF).

Les Norsk Rikstotos tiltaksplan (PDF).

Les Lotteritilsynets sluttrapport (PDF).

Revisjon av ansvarlig spilldistribusjon

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av ansvarlig spilldistribusjon hos Norsk Rikstoto.

Revisjonsdato: 24. – 25. oktober 2019.

Les hele tilsynsrapporten (PDF).

Les Norsk Rikstotos tiltaksplan (PDF).

Les Lotteritilsynets sluttrapport (PDF).

Markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler hos Norsk Rikstoto.

Revisjonsdato: 17. – 18. september 2019.

Les hele tilsynsrapporten (PDF).

Etterlevelse av konsesjonskrav

Lotteritilsynet har gjennom revisjonen kontrollert om Norsk Rikstoto har etablert tilfredsstillende løsninger for å tilby totalisatorspill i samsvar med nye konsesjonskrav og om disse etterleves.

Revisjonsdato: 24. – 35. oktober 2018.

Markedsføring av distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler

Rapporten beskriver resultat etter revisjon av markedsføring og distribusjon av spill
gjennom elektroniske kanaler hos Norsk Rikstoto.

Revisjonsdato: 5. – 6. september 2018.

Les hele tilsynsrapporten (PDF).