lottoballNorsk Tipping

Norsk Tippings spillvirksomhet er regulert i pengespilloven.

Kontroll

Lotteritilsynet skal føre kontroll med at Norsk Tipping (NT) gjennomfører alle sine spill i samsvar med gjeldende spilleregler. Kontrolloppgavene er knyttet til spillereglene og instruks fra Lotteritilsynet.  Spilleregler for NT sine tradisjonelle spill inneholder en generell del og bestemmelser for hvert enkelt spill. Norsk Tipping er pliktig til å følge retningslinjer for markedsføring av spill og regler for distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler.

Når NT har forslag til nye spill eller endringer i spill og spilleregler skal Lotteritilsynet uttale seg om forslagene før søknad sendes Kulturdepartementet. I uttalen vurderer vi om forslaget innebærer risiko for problematisk spilleadferd, om det har virkning for vår kontroll og om forslaget har andre virkninger på spillemarkedet generelt.