Under finner du oversikt over de siste tilsynsrapportene fra vårt tilsyn med Norsk Tipping. For eldre tilsynsrapporter må du søke i postjournalen vår.

Tilsynsrapport: Ansvarlig spilleadferd

Kontroll av etterlevelse av pengespillforskriftens krav til tiltak for å forebygge spilleproblemer og sikre ansvarlige spill.

Revisjonsperiode: 24. og 25. oktober 2023.

Les tilsynsrapporten (PDF).

Les oppfølgingsbrev fra Norsk Tipping (PDF).

Revisjon av Norsk Tippings innhold og utforming av markedsføring

Kontroll av Norsk Tippings etterlevelse av markedsføringsaktiviteter etter pengespilloven.

Revisjonsperiode: 2023.

Les tilsynsrapporten (PDF).

Les oppfølgingsbrev fra Norsk Tipping (PDF).

Vikinglotto og Joker: Trekninger og gevinstberegninger

Kontroll av Norsk Tippings trekninger og gevinstberegning på Vikinglotto og Joker.

Revisjonsdato: 19. og 20. april 2023.

Les hele tilsynsrapporten (PDF).

Les tiltaksplanen fra Norsk Tipping (PDF).

Les sluttrapporten fra Lotteritilsynet (PDF).

Revisjon av Oddsen

Revisjonen kartla hvordan selskapet fulgte opp spillere på Oddsen med høy risikoprofil og hvilke tiltak selskapet hadde satt i verk for å beskytte denne spillergruppen spesielt.

Revisjonsdato: 3. og 4. mai 2022.

Les hele tilsynsrapporten (PDF).

Les tiltaksplanen fra Norsk Tipping (PDF).

Les sluttrapporten fra Lotteritilsynet (PDF).

Tilsyn med Norsk Tippings markedsføring

Kontroll av markedsføringsaktivitetene til Norsk Tipping.

Revisjonsdato: 16.- 17. mars 2021.

Les hele tilsynsrapporten (PDF).

Ansvarlighetsrevisjon

Lotteritilsynet kontrollerte om Norsk Tipping har ansvarlighetstiltak i samsvar med gjeldeldene regelverk og retningslinjer, og om de jobber systematisk med tiltak for både å redusere antall risikospillere og å følge opp spillere som har utviklet et problematisk forhold til pengespill.

Revisjonsdato: 7.- 8. desember 2021.

Les hele tilsynsrapporten (PDF).

Les tiltaksplanen fra Norsk Tipping (PDF).

Les sluttrapporten fra Lotteritilsynet (PDF).

Kvalitetsrevisjon mot hvitvaskingsloven

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter en overordnet kvalitetsrevisjon av Norsk Tippings system for etterlevelse av hvitvaskingsloven. Lotteritilsynet har kontrollert om Norsk Tipping har innført tiltak slik hvitvaskingsloven krever.

Revisjonsdato: 29. – 30. oktober 2020.

Les hele tilsynsrapporten (PDF).

Les tiltaksplan fra Norsk Tipping 15. januar 2021 (PDF) og tiltaksplan fra Norsk Tipping 30. november 2021 (PDF).

Les sluttrapporten fra Lotteritilsynet (PDF).

Revisjon av Norsk Tippings kasinospill

Lotteritilsynet har kontrollert hvordan Norsk Tipping følger opp kasinospillere som er kategorisert med middels- og høy risiko for spilleproblemer i Playscan.

Revisjonsdato: 27. – 28. november 2019.

Les hele tilsynsrapporten (PDF).

Les tiltaksplan fra Norsk Tipping (PDF).

Les sluttrapporten fra Lotteritilsynet (PDF).

Markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler

Lotteritilsynet har gjennom revisjonen evaluert om Norsk Tipping har en bevisst og kunnskapsbasert tilnærming til markedsføringens omfang og innhold, og som sikrer at hensynene bak norsk pengespillpolitikk ivaretas.

Revisjonsdato: 8. – 9. mai 2019.

Les hele tilsynsrapporten.

Les tiltaksplan fra Norsk Tipping (PDF).

Les sluttrapporten fra Lotteritilsynet (PDF).

Markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler

Lotteritilsynet har gjennom revisjonen evaluert om Norsk Tipping etterlever krav til markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler.

Revisjonsdato: 14. – 15. juni 2018.

Les hele tilsynsrapporten (PDF).

Oppfølging av totalgrensen

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av oppfølging av totalgrensen hos Norsk Tipping.

Revisjonsdato: 29. – 30. november 2017.

Les hele tilsynsrapporten (PDF).