Tilsynsrapporter Norsk Tipping

Under finner du oversikt over de siste tilsynsrapportene fra vårt tilsyn med Norsk Tipping. For eldre tilsynsrapporter må du søke i vår postjournal.

Tilsynsrapport- Oddsen

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av Oddsen hos Norsk Tipping AS, gjennomført 3. og 4. mai 2022.

Revisjonen kartla hvordan selskapet fulgte opp spillere på Oddsen med høy risikoprofil og hvilke tiltak selskapet hadde satt i verk for å beskytte denne spillergruppen spesielt.

Les hele tilsynsrapporten.

Kvalitetsrevisjon mot hvitvaskingsloven

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter en overordnet kvalitetsrevisjon av Norsk Tippings system for etterlevelse av hvitvaskingsloven. Lotteritilsynet har kontrollert om Norsk Tipping har innført tiltak slik hvitvaskingsloven krever.

Revisjonsdato: 29. – 30. oktober 2020. Les hele tilsynsrapporten.

Revisjon av Norsk Tippings kasinospill

Lotteritilsynet har kontrollert hvordan Norsk Tipping følger opp kasinospillere som er kategorisert med middels- og høy risiko for spilleproblemer i Playscan.

Revisjonsdato: 27. – 28. november 2019. Les hele tilsynsrapporten.

Markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler

Lotteritilsynet har gjennom revisjonen evaluert om Norsk Tipping har en bevisst og kunnskapsbasert tilnærming til markedsføringens omfang og innhold, og som sikrer at hensynene bak norsk pengespillpolitikk ivaretas.

Revisjonsdato: 8. – 9. mai 2019. Les hele tilsynsrapporten.

Markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler

Lotteritilsynet har gjennom revisjonen evaluert om Norsk Tipping etterlever krav til markedsføring og distribusjon av spill gjennom elektroniske kanaler.

Revisjonsdato: 14. – 15. juni 2018. Les hele tilsynsrapporten.

Oppfølging av totalgrensen

Tilsynsrapporten beskriver resultat etter revisjon av oppfølging av totalgrensen hos Norsk Tipping.

Revisjonsdato: 29. – 30. november 2017. Les hele tilsynsrapporten.