Spilleavhengighet er den negative siden ved pengespill. Selv om pengespill for nordmenn flest er både underholdende og hyggelig, viser undersøkelser at mange tusen nordmenn mister kontrollen og utvikler store pengespillproblemer.

Trenger du hjelp? Hjelpelinjen kan hjelpe deg som har problemer med spill.

Spilleavhengighet er når du ikke lenger har kontroll over spillingen din. Spillingen dominerer livet – både tanker, følelser og atferd.

Fakta om spilleproblem

Utbredningen av spilleproblem i den norske befolkningen er stabil. Det viser de siste befolkningsundersøkelsene Universitetet i Bergen har gjort på oppdrag fra Lotteritilsynet. Hovudfunnene i den siste rapporten «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015»  er at

• 0.9 prosent av nordmenn mellom 16 og 74 år er problemspillere
• 2.3 prosent er moderate risikospillere
• 7.7 prosent er lavrisikospillere
• 89 prosent er ikke problemspillere

Ofte blir det vist til at det er 3,2 prosent moderate risiko- og problemspillere i Norge. Dette utgjør 122 000 personer. I tillegg kommer familiene til de som er rammet, slik at det er ganske mange som kommer i berøring med de negative sidene ved spilling.

I vårt publikasjonsarkiv finner du flere forskningsrapporter om spilleproblem.

Hvilke pengespill er problematiske?

Det er flere faktorer som gjør at en type spill kan være mer problematiske for sårbare spillere. Men den viktigste enkeltfaktoren er hvor hurtig spillet er – hvor lang tid det går fra spilleren har satset et beløp, gjennomført spillet, sett utfallet, og kan satse på nytt. I et kasinospill, på internett eller i et spillelokale, kan alt dette skje på bare tre sekund. Hvor lenge en spiler kan holde på uten pause, og om det går an å spille på kreditt er også faktorer som drar risikoen opp.

Oddsspill som foregår live har også vist seg å være problematiske. De siste årene har det blitt mulig å sette penger på en rekke hendelser i løpet av for eksempel  en fotballkamp. Før tippet vi sluttresultatet, nå kan vi spille på neste scoring, neste kast, hva lag som får gult kort først og så videre. Det betyr at spilleren kan sette penger på et nytt veddemål med en gong han har tapt eller vunnet det forrige. Med andre ord er disse spillene blitt hurtigere.

I motsatt ende av skalaen finn vi tallspill som Lotto og Joker med lang tid mellom innsats og trekningen av spillet. Det går an å satse store summer på slike spill, men det viser seg likevel at det sjelden er disse spillene som fører til problematisk spilleatferd. Det ser vi mellom annet av statistikk fra Hjelpelinjen, som fungerer som en temperaturmåler på det norske spillemarkedet. Her går det fram at nettbaserte kasinospill er den spillkategorien flest spillere har problemer med. Deretter kommer liveodds, odds, poker og bingo.

Ansvarlighetsverktøy

Fordi noen spill har større risiko for spilleproblem enn andre spill, har styresmaktene avgjort at disse spillene ikke skal tilbys i Norge uten at spilleren bruker bestemte verktøy for å redusere risikoen i spillet. Disse ansvarlegheitsverktøyene er

• obligatorisk å sette grenser for hvor mye du aksepterer å kunne tape
• obligatorisk å sette tidsgrenser for hvor lenge du vil spille
• obligatorisk å ta en pause når du har spilt en time sammenhengende.

For mange spill som blir vurdert til å ha høy risiko, gjør disse verktøyene at risikoen blir redusert til middels. I tillegg har Norsk Tipping, som er det eneste selskapet som har tillatelse til å tilby de hurtige spillene på det norske markedet, innført ei maksimal tapsgrense på 20 000 kroner i måneden for å redusere skadevirkningene for de som har problemer med å kontrollere spillingen sin.

Utsette grupper

Noen grupper er mer utsatte for å få problem med pengespill enn andre. Det viser befolkningsundersøkelsen til Universitetet i Bergen:

• Menn har mer enn tre ganger større sannsynlighet for å være i risikosonen enn kvinner. Særlig er unge menn utsatt.
• Samtidig er det å være født i Afrika, Asia eller Sør- og Mellom Amerika en risikofaktor. De har fire ganger større risiko for å være moderate risikospillere eller problemspillere sammenlignet med de som er født i Norge.
• I tillegg er de som har lav utdanning mer utsatt enn de med universitets- eller høyskoleutdanning.

Samlet viser analysene til UIB at det er tradisjonelt svake grupper i samfunnet som utgjør risikogruppene med tanke på problemer med pengespill.