Det er bare Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og de store landsdekkende lotteriene som har tillatelse til å markedsføre pengespill på nett i Norge.  I tillegg kan bingoaktører med tillatelse fra Lotteritilsynet, tilby hovudspillet sitt på internett. Ingen utenlandske pengespillselskap har lov til å reklamere for sine pengespill i Norge.  

Her kan du se en oversikt over pengespillselskap uten tillatelse i Norge.

Hva er ulovlig markedsføring av pengespill

All aktivitet som er med på å fremme omsetningen av utenlandske pengespill er å regne som ulovlig markedsføring. Dette omfatter for eksempel:

 • Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskap i aviser, magasin, radio og TV
 • Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskap på nettsider, blogger og i sosiale medier
 • Stadionreklame og reklame på drakter og boards i Norge
 • All omtale som oppfordrer til å besøke utenlandske spillselskap sine nettsider
 • Lenker fra nettside til utenlandske spillselskap og/eller kasinoportaler
 • Direktereklame fra utenlandske spillselskap via SMS, e-post og andre meldingstjenester

Det er også forbudt å formidle pengespill som ikke har tillatelse. Dette forbudet gjelder all aktivitet som er rettet mot å distribuere pengespill. Dette omfatter bruk av kommisjonærer, agenter, distributører og andre mellommenn som bringer pengespillet ut til spillerne, for eksempel gjennom lenker og affiliates-avtaler.

Les også: Pengespillreklame via SMS og e-post er det farligste.

Redaksjonell omtale

Forbudet mot markedsføring er avgrenset av andre lover og prinsipp. Redaksjonell omtale av pengespill er vernet av Grunnloven § 100 om ytringsfrihet. Slik medieomtale av pengespill i aviser, ukeblad, tidsskrift og på nett faller derfor utenfor forbudet i pengespilllovgivningen. Det er likevel en forutsetning at slik omtale ikke er resultat av et initiativ fra spillselskapet. Medieomtale kan heller ikke være betalt av de som tilbyr pengespillene.

Omgår norsk lov ved å sende TV-reklame fra utlandet

Spillselskap uten tillatelse i Norge omgår norsk lov ved å sende TV-reklame på TV-kanaler som sender fra Storbritania (blant annet TV3, Viasat4, FOX, MAX, FEM og Eurosport). Fra august 2018 til august 2019 brukte pengespillselskap uten tillatelse i Norge 630 millionar bruttokroner i disse kanalene, mens de norske lovlige aktørene brukte 348 millioner bruttokroner i samme periode. Les mer om tallene på Medietilsynet sine nettsider.

Regjeringen jobber med en ny pengespillov og Stortinget har vedtatt endringer i kringkastingsloven som skal gjøre det enkere å stoppe markedsføring på tv og i bestillingstjenester av pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Lovendringen gjelder fra 01.01.2021 og vil gi Medietilsynet anledning til å pålegge netteiere og nettdistributører å hindre tilgang til reklame for ulovlige pengespill.

Hvorfor ser du reklame for utenlandske pengespill i Norge

Selv om Lotteritilsynet har intensivert tilsynet med det ulovlige pengespillmarkedet  i Norge, er omfanget av ulovlige pengespill fremdeles stort. Det er flere grunner til dette:

 • De utenlandske pengespillselskapene og deres norske samarbeidspartnere, nekter å følge det norske regelverket.
 • Lotteritilsynet har avgrenset myndighet til å stanse tilbudet og markedsføringen av pengespill som blir rettet mot Norge fra utlandet, selv om dette er ulovlig etter norske regler.
 • Reklamen blir vist på TV-kanaler som sender fra utlandet og det er ikke rettslig avklart hvilket land sine regler som gjelder.
 • De utenlandske pengespillselskapene og deres samarbeidspartnere oppgir å drive annen næring enn pengespill. Slik omgår de finansinstitusjonene og mediebransjen sine tekniske blokkeringer, som er satt for å stenge ute disse selskapene.
 • Lotteritilsynet gjennomfører tilsyn etter en risikovurdering, og dette innebærer at vi ikke reagerer mot alle ulovlige forhold vi oppdager.

Blogg: Et stort steg i riktig retning

Konsekvenser av markedsføringen

Lovforbudet mot markedsføring av utenlandske pengespill i Norge er til for å beskytte de 55 000 som har problemer med spill og de 122 000 som står i fare for å utvikle spilleproblemer. Norsk Tipping må forholde seg til strenge krav til ansvarlighet når de utvikler og markedsfører sine pengespill på nett, mens de utenlandske pengespillselskapene legger til rette for å spille bort store summer på kort tid. Lotteritilsynet estimerer at nordmenn spiller bort mellom 1,8 til 2,1 milliarder kroner hos disse selskapene (tall for 2018). Dette er penger mange ikke har råd til å tape. I 2015 var rundt halvparten av de som spilte nettkasino hos utenlandske spillselskap risiko og problemspillere.

Tips oss gjerne om du kjenner til ulovlig pengespillreklame