Det er bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto og de store landsdekkende lotteriene som har tillatelse til å markedsføre pengespill i Norge.  I tillegg kan bingoaktører med tillatelse fra Lotteritilsynet, tilby hovedspillet sitt på internett. Ingen utenlandske pengespillselskap har lov til å reklamere for pengespillene sine i Norge.  Men fordi de omgår norsk lov ser du ulovlig pengespillreklame både på TV og nett.   

Her kan du se en oversikt over pengespillselskap uten tillatelse i Norge.

Hva er ulovlig markedsføring av pengespill?

All aktivitet som er med på å fremme omsetningen av utenlandske pengespill er å regne som ulovlig markedsføring. Dette omfatter for eksempel:  

  • Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskaper i aviser, magasin, radio og TV.
  • Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskaper på nettsider, blogger og i sosiale medier. 
  • Stadionreklame og reklame på drakter og boards i Norge.  
  • All omtale som oppfordrer til å besøke utenlandske spillselskaper sine nettsider.  
  • Lenker fra nettsiden til utenlandske spillselskaper og/eller kasinoportaler.  
  • Direktereklame fra utenlandske spillselskaper via SMS, e-post og andre meldingstjenester.   

Det er også forbudt å formidle pengespill som ikke har tillatelse. Dette forbudet gjelder all aktivitet som er rettet mot å distribuere pengespill. Dette omfatter bruk av kommisjonærer, agenter, distributører og andre mellommenn som bringer pengespillet ut til spillerne, for eksempel gjennom lenker og affiliates-avtaler.  

Hvorfor ser du reklame for utenlandske pengespill i Norge?  

Etter pengespillregelverket er det ulovlig å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge, men spillselskaper uten tillatelse omgår norsk lov ved å sende TV-reklame på TV-kanaler som sender fra utlandet (blant annet TV3, Viasat4, FOX, MAX, FEM og Eurosport).  

Den 1. januar 2021 ble kringkastingsloven endret, nå kan Medietilsynet stanse markedsføring på TV og i bestillingstjenester ved å pålegge nettdistributører å hindre tilgangen til reklame for ulovlige pengespill. Lotteritilsynet samarbeider med Medietilsynet i dette arbeidet. 

Spillselskapene som opererer ulovlig i Norge bruker også internett og sosiale medier som reklamekanal, og vi fører tilsyn med og har dialog med norske mediehus, magasiner, annonseleverandører, Facebook og Apple og flere andre aktører for å stoppe den ulovlige pengespillreklamen.    

Selv om Lotteritilsynet prioriterer tilsynet med det ulovlige pengespillmarkedet i Norge høyt, er omfanget av ulovlige pengespill fremdeles stort. Det er flere årsaker til dette: 

  • Utenlandske pengespillselskaper og deres norske samarbeidspartnere, nekter å følge det norske regelverket.  
  • De utenlandske pengespillselskapene og samarbeidspartnerne deres oppgir å drive annen næring enn pengespill. Slik omgår de finansinstitusjonene og mediebransjen sine tekniske blokkeringer, som er satt inn for å stenge ute disse selskapene.  
  • Lotteritilsynet gjennomfører tilsyn etter en risikovurdering, der vi prioriterer tilsyn med de mest alvorlige lovbruddene og der tilsyn vil ha størst effekt. Dette innebærer at vi ikke reagerer mot alle ulovlige forhold vi oppdager.  

Konsekvenser av ulovlig markedsføring  

Lovforbudet mot markedsføring av utenlandske pengespill i Norge er til for å beskytte de 55 000 som har spilleproblemer og de 122 000 som står i fare for å få det.  Norsk Tipping må forholde seg til strenge kratil ansvarlighet når de utvikler og markedsfører sine pengespill på nett, mens de utenlandske pengespillselskapene legger til rette for å spille bort store summer på kort tid. Spilleproblemer er alvorlig, og rammer både spillere og hele familier.  

Vi mener at den ulovlige reklamen for pengespill også er med på å legitimere et ulovlig tilbud. 6 av 10 nordmenn vet ikke eller er usikre på hvem som har lov til å tilby og markedsføre pengespill i Norge.   

Det er også slik at de ulovlige pengespillselskapene bruker TV- reklame for å gjøre seg synlige og rekruttere nye kunder, før de pleier kundene med direkte og mer pågående kommunikasjon via e-post og SMS.   

Lotteritilsynet estimerer at nordmenn spiller bort mellom 1,7 til 2 milliarder kroner hos disse selskapene (tall for 2019). Vi skal fortsette med å gjøre det vi kan for å stoppe den ulovlige spillreklamen på TV og i andre medier. Det er nødvendig for å beskytte norske spillere, og det er samfunnsoppdraget vårt. Med de rette virkemidlene på plass, er det mulig å få stanset den ulovlige pengespillreklamen, og der er vi nå på god vei.  

Tips oss gjerne om du kjenner til ulovlig pengespillreklame