Det er bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har tillatelse til å markedsføre pengespill på nett i Norge. Ingen utenlandske pengespillselskap har lov til å reklamere for sine pengespill i Norge.  

Hva er ulovlig markedsføring av pengespill

All aktivitet som er med på å fremme omsetningen av utenlandske pengespill er å regne som ulovlig markedsføring. Dette omfatter for eksempel:

 • Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskap i aviser, magasin, radio og TV
 • Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskap på nettsider, blogger og i sosiale medier
 • Stadionreklame og reklame på drakter og boards i Norge
 • All omtale som oppfordrer til å besøke utenlandske spillselskap sine nettsider
 • Lenker fra nettside til utenlandske spillselskap og/eller kasinoportaler
 • Direktereklame fra utenlandske spillselskap via SMS, e-post og andre medlingstjenester

Det er også forbudt å formidle pengespill som ikke har tillatelse. Dette forbudet gjelder all aktivitet som er rettet mot å distribuere pengespill. Dette omfatter bruk av kommisjonærer, agenter, distributører og andre mellommenn som bringer pengespillet ut til spillerne, for eksempel gjennom lenker og såkalte affiliates-avtalaer – det vil si vervesider, lenkefilial eller lenkerepresentant.

Les også: Ny rapport viser at pengespillreklame via SMS og e-post er det farligste.

Redaksjonell omtale

Forbudet mot markedsføring er avgrenset av andre lover og prinsipp. Redaksjonell omtale av pengespill er vernet av Grunnloven § 100 om ytringsfrihet. Slik medieomtale av pengespill i aviser, ukeblad, tidsskrift og på nett faller derfor utenfor forbudet i pengespilllovgivningen. Det er likevel en forutsetning at slik omtale ikke er resultat av et initiativ fra spillselskapet. Medieomtale kan heller ikke være betalt av de som tilbyr pengespillene.

Økning i markedsføringen

De siste årene har vi sett en massiv økning i den ulovlige markedsføringen på TV fra de utenlandske pengespillselskapene i Norge. Først i 2018 ser vi en nedgang i TV-reklame fra de utenlandske spillselskapene i følge Medietilsynet. Dette kan bety at regulatoriske tiltak fungerer, men det kan også bety at nye trender innen markedsføring påvirker denne utviklingen.

Samtidig har bruken av bloggere og kjendisambassadører skutt fart, og vi vet at selskapene nytter persondata for å nå frem til hver enkelt bruker i digitale medier. Den utenlandske pengespillbransjen er mellom de aller største kjøperne av PR- og reklame i Norge.

I september 2017 sendte vi ut informasjonsbrev til kjente personer, der vi informerer om det norske regelverket.

Hvorfor ser du reklame for utenlandske pengespill i Norge

Selv om Lotteritilsynet har intensivert tilsynet med det ulovlige pengespillmarkedet  i Norge, er omfanget av ulovlige pengespill fremdeles stort. Det er flere grunner til dette:

 • De utenlandske pengespillselskapene og deres norske samarbeidspartnere, nekter å følge det norske regelverket.
 • Lotteritilsynet har avgrenset myndighet til å stanse tilbudet og markedsføringen av pengespill som blir rettet mot Norge fra utlandet, selv om dette er ulovlig etter norske regler.
 • Reklamen blir vist på TV-kanaler som sender fra utlandet og det er ikke rettslig avklart hvilket land sine regler som gjelder.
 • De utenlandske pengespillselskapene og deres samarbeidspartnere oppgir å drive annen næring enn pengespill. Slik omgår de finansinstitusjonene og mediebransjen sine tekniske blokkeringer, som er satt for å stenge ute disse selskapene.
 • Lotteritilsynet gjennomfører tilsyn etter en risikovurdering, og dette innebærer at vi ikke reagerer mot alle ulovlige forhold vi oppdager.

Lurer du på hvorfor utenlandske spillselskap kan vise TV-reklame i Norge? Les bloggen ulovlig reklame inn bakveien.

Konsekvenser av markedsføringen

Lovforbudet mot markedsføring av utenlandske pengespill i Norge er til for å beskytte de 122 000 som er spilleavhengige, eller står i fare for å bli det. Norsk Tipping må forholde seg til strenge krav til ansvarlighet når de utvikler og markedsfører sine pengespill på nett, mens de utenlandske pengespillselskapene legger til rette for å spille bort store summer på kort tid. Lotteritilsynet estimerer at nordmenn spiller bort mellom 2 til 2,2 milliarder kroner hos disse selskapene (tall for 2017). Dette er penger mange ikke har råd til å tape. I 2015 var rundt halvparten av de som spilte nettkasino hos utenlandske spillselskap risiko og problemspillere.

Vi har laget en veileder for deg som har fått eller kan få en henvendelse fra et utenlandsk pengespillselskap.

Tips oss gjerne om du kjenner til ulovlig pengespillreklame.