Ulovlig markedsføring

Skriv ut Lytt til teksten

Det er bare Norsk Tipping og Norsk Rikstoto som har tillatelse til å markedsføre pengespill på nett i Norge. Ingen utenlandske pengespillselskap har lov til å reklamere for sine pengespill i Norge.  

Hva er ulovlig markedsføring av pengespill

All aktivitet som er med på å fremme omsetningen av utenlandske pengespill er å regne som ulovlig markedsføring. Dette omfatter for eksempel:

  • Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskap i aviser, magasin, radio og TV
  • Annonser og annen reklame for utenlandske spillselskap på nettsider, blogger og i sosiale medier
  • Stadionreklame og reklame på drakter og boards i Norge
  • All omtale som oppfordrer til å besøke utenlandske spillselskap sine nettsider
  • Lenker fra nettside til utenlandske spillselskap og/eller kasinoportaler

Det er også forbudt å formidle pengespill som ikke har tillatelse. Dette forbudet gjelder all aktivitet som er rettet mot å distribuere pengespill. Dette omfatter bruk av kommisjonærer, agenter, distributører og andre mellommenn som bringer pengespillet ut til spillerne, for eksempel gjennom lenker og såkalte affiliates-avtalaer – det vil si vervesider, lenkefilial eller lenkerepresentant.

Redaksjonell omtale

Forbudet mot markedsføring er avgrenset av andre lover og prinsipp. Redaksjonell omtale av pengespill er vernet av Grunnloven § 100 om ytringsfrihet. Slik medieomtale av pengespill i aviser, ukeblad, tidsskrift og på nett faller derfor utenfor forbudet i pengespilllovgivningen. Det er likevel en forutsetning at slik omtale ikke er resultat av et initiativ fra spillselskapet. Medieomtale kan heller ikke være betalt av de som tilbyr pengespillene.

Massiv vekst i markedsføringen

De siste årene har vi sett en massiv vekst i den ulovlige markedsføringen fra de utenlandske pengespillselskapene i Norge. Fra 2013 til 2015 ble tallet TV-reklamevisninger for utenlandske pengespill mer enn doblet, og i 2015 hadde pengespillselskapene daglig mer enn 1500 reklamevisninger i døgnet. 95 prosent av de mellom 16-25 år oppgir å ha vært eksponert for pengespillreklame på TV i 2015. Samtidig har bruken av bloggere og kjendisambassadører skutt fart, og vi vet at selskapene nytter persondata for å nå frem til hver enkelt bruker i digitale medier. Den utenlandske pengespillbransjen er mellom de aller største kjøperne av PR- og reklame i Norge. Markedet for utenlandsk pengespillreklame på TV har økt fra 579 millioner kroner i 2015 til 634 millioner kroner i 2016. Til sammenligning har markedet for pengespillreklame fra Norsk Tipping og Norsk Rikstoto lagt stabilt på 190 millioner kroner de siste årene (se diagram under).

utvikling-markedsforing

Les også: Massiv økning i ulovlig pengespillreklame på Medietilsynets nettsider.

Konsekvenser av markedsføringen

Lovforbudet mot markedsføring av utenlandske pengespill i Norge er til for å beskytte de 122 000 som er spilleavhengige, eller står i fare for å bli det. Norsk Tipping må forholde seg til strenge krav til ansvarlighet når de utvikler og markedsfører sine pengespill på nett, mens de utenlandske pengespillselskapene legger til rette for å spille bort store summer på kort tid. Hvert år spiller nordmenn vekk rundt 1,5 milliarder kroner hos disse selskapene. Dette er penger mange ikke har råd til å tape. I 2015 var rundt halvparten av de som spilte nettkasino hos utenlandske spillselskap risiko og problemspillere.

Vi har laget en veileder for deg som har fått eller kan få en henvendelse fra et utenlandsk pengespillselskap.