Alle endringer av vedtekter i stiftelser må godkjennes av Stiftelsestilsynet før de er gyldige.

Endring av vedtekter regnes som en omdanning av stiftelsen, og det er reglene i stiftelsesloven kapittel 6 som gjelder.

Både vesentlige endringer og mindre vesentlige endringer regnes som omdanning. Det kan for eksempel gjelde endring av formålet, jf. stiftelsesloven § 46 første ledd, og mindre vesentlige endringer jf. stiftelsesloven § 46 andre ledd, for eksempel endring av en formulering.

Se våre hjelpeskjema for nødvendige vedlegg til søknad om vedtektsendring.

Søk om vedtektsendring (via Altinn)

Dersom du ikke har tilgang til Altinn, kan du fortsatt sende søknad til postmottak@lottstift.no eller til
Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

Har du fortsatt spørsmål? Gå til «spørsmål og svar», eller ta kontakt.

Relevante fagblogger: