1. juli 2013 fekk vi ny vergemålslov. En av de viktige endringene i den nye loven er avviklingen av Overformynderiet i kommunene. I enkelte stiftelser hadde Overformynderiet eller noen av deres medlemmer en rolle. For eksempel som styremedlem, oppnevningsorgan for styremedlemmer, forretningsfører eller forvalter av stiftelsens midler.

Dersom Overformynderiet er tildelt sin rolle direkte i vedtektene, må styret i stiftelsen endre vedtektene slik at de samsvarer med den nye vergemålsloven. Alle vedtektsendringer skal godkjennes av Stiftelsestilsynet før de er gyldige, jf stiftelseslovas § 48. Slik endrer du vedtekter.

Vær spesielt oppmerksom på at dersom avviklingen av Overformynderiene medfører behov for en vedtektsendring som gjelder framtidige valg av styremedlemmer, er det det sittende styre som må søke Stiftelsestilsynet om vedtektsendringer. Ingen styreverv faller vekk av seg selv grunnet avviklingen av Overformynderiet.

Du kan finne mer informasjon om hva din stiftelse må gjøre ved en eventuell vedtektsendring.

Når Overformynderiets rolle ikke er bestemt i vedtektene

Hvordan styremedlemmene i en stiftelse skal oppnevnes skal alltid gå fram av vedtektene. Når det gjelder rolle som forvalter av stiftelsens midler, stiftelsens forretningsfører eller kontaktperson, kan Overformynderiet være dette uten at det er vedtektsfestet. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å foreta en vedtektsendring for å rette opp i forholdet. Stiftelsen gjør de nødvendige endringer ved styrevedtak.

Fylkesmannens rolle etter ny vergemålslov

Vergemålsloven er ikke til hinder for at Fylkesmannen sier seg villig til å ha den samme rollen som Overformynderiet har hatt tidligere. Det vil således selvsagt være anledning til å spørre Fylkesmannen om å overta Overformynderiets rolle i stiftelsen. Fylkesmannen står fritt til å avgjøre om han ønsker dette eller ikke.

I enkelte tilfeller kan det være naturlig ut fra Overformynderiets stilling i stiftelsen å be om Fylkesmannens uttalelse om de vedtektsendringer som ønskes gjennomført.

Har du fortsatt spørsmål?  Gå til «spørsmål og svar», eller ta kontakt.