regnskapAlle skal levere revidert regnskap. Det gjelder også underledd og aksjeselskap.
Søkere som benytter forenklet modell og har mindre enn fem millioner kroner i totale driftskostnader, kan bruke en valgt revisor. Det samme kan søkere som benytter dokumentert modell og har mindre enn tre millioner kroner i totale driftskostnader. Alle andre må benytte statsautorisert-, autorisert-, eller kommune-revisor. Det er bare sentralledd og enkeltstående søkere som skal sende inn  til oss. Alle andre må kunne fremvise revisjonsberetning hvis vi etterspør det.

Hvem skal levere revisorapport?

Disse organisasjonene skal levere  (avtalte kontrollhandlinger):

  • Alle sentralledd.
  • Forenklet modell: Alle med mer enn fem millioner kroner i totale driftskostnader. Alle betyr også lokallag, regionallag, aksjeselskap og enkeltstående søkere.
  • Dokumentert modell: Alle med mer enn tre millioner kroner i totale driftskostnader. Alle betyr også lokallag, regionallag, aksjeselskap og enkeltstående søkere.

Revisorrapport fra lokallag, regionallag og aksjeselskap skal ikke sendes til oss, men til sentralleddet. Kontakt ditt sentralledd for å få vite den interne fristen.

Revisorrapporten skal være utarbeidet av statsautorisert-, registrert-, eller kommune-revisor. Revisor skal utføre kontroll av søknadene basert på standarden ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger. Bortsett fra å avdekke og rapportere funn basert på de avtalte kontrollhandlingene har ikke revisor ansvar for eller plikt til å kontrollere søknadene. Revisor skal for eksempel ikke vurdere om søkeren kommer inn under ordningen. Ved spørsmål om de avtalte kontrollhandlingene oppfordrer vi revisor om å ta kontakt med oss.

Maler for revisorrapport

Her finner du maler for ulike revisorrapporter, pass på å bruke riktig modell og riktig type søker.

Vanlige feil i revisorrapporten

  • Revisor bruker feil rapport. Pass på at revisorrapporten dere bruker gjelder riktig modell, og riktig type søker.
  • Revisor rapporterer ikke på alle punkter. Dersom enkelte kontrollhandlinger ikke er aktuelle, skal revisor rapportere at de ikke er aktuelle. Hvis revisor ikke gjør dette, kan vi ikke vite om kontrollhandlingen er glemt, eller om den ikke er aktuell. Dette kan få konsekvenser for søknaden.
  • Revisor rapporterer ikke avdekkede feil og om de er korrigert i søknaden. Hvis det er avdekket feil i søknaden, er det viktig at dette kommer tydelig frem. Det må også komme tydelig frem om feilen er korrigert i søknaden eller ikke.