Søknadsåret 2017

I alt 23 500 frivillige lag og organisasjoner fikk utbetalt momskompensasjon på til sammen 1,32 milliarder kroner. Avkortingen var på 27,2 prosent av det godkjente beløpet.
Du finner oversikt over samtlige mottakere (ca 23500) i listen nedenfor. For å søke etter bestemte organisasjoner, åpne regnearket i redigeringsmodus, og bruk søkefunksjonen i Excel.

Utviklingen for momskompensasjonsordningen fra 2010:

Tall og oversikter for momskompensasjonsordningen tilbake til år 2010:

Søknadsåret 2016

Omlag 23000 frivillige lag og organsisajoner fikk utbetalt momskompensasjon på til sammen 1,29 milliarder kroner. Avkortningen var på 23,7 prosent.

Søknadsåret 2015

Over 20000 frivillige lag og organisasjoner fikk utbetalt momskompensasjon på til sammen 1,22 milliarder kroner. Avkortningen var på 21,7 prosent.

Søknadsåret 2014

I alt 1040 frivillige organisasjoner fikk tildelt tilsammen 1.191.554.192 kroner som kompensasjon for utgifter til merverdiavgift i 2014. Avkortingen var på 17 prosent.

Søknadsåret 2013

17 863 frivillige lag og organisasjoner fikk 940 millioner kroner i momskompensasjon i 2013.

Søknadsåret 2012

Over 619 millioner kroner ble utdelt til mer enn 16000 lag og foreninger som kompensasjon for utgifter til merverdiavgift i 2011.

Søknadsåret 2011

I 2011 kom det inn totalt 880 søknader om momskompensasjon. Søknadsbeløpet var på 1.21 milliarder kroner. I alt 699 søknader for tilsammen 1.17 milliader kroner ble godkjent. Avkortingen var på 49 prosent, og samlet utbetaling på nærmere 600 millioner kroner.

Søknadsåret 2010

Saksbehandlingen av søknadene for regnskapsåret 2009 ble avsluttet i månedsskiftet november/desember 2010. Tilsammen 670 søkere fikk utbetalt mva-kompensasjonen den 10 desember 2010. I alt 866 søknader er behandlet, 8 av disse trekte søknaden, 188 fikk avslag. Av disse har ca 50 fått avslag fordi de er underledd og ikke kan søke som enkeltståande søker, 17 av søknadane er avslått fordi de er under minstegrensen, og 28 er avslått fordi de ikke var registrert i Frivillighetsregisteret. Kompensasjonen er avkortet med ca 65 % i forhold til godkjent søknadsbeløp.