Norske stiftelser hadde nær fire millioner dugnadstimer i 2019, og organiserte nesten 100 000 frivillige. 

Stiftelser skaper verdier i samfunnet gjennom å organisere frivillige og dugnadsinnsats. I en ny undersøkelse fra Stiftelsestilsynet svarer stiftelsene at de engasjerte 98 000 frivillige i 2019, og hadde nesten 4 millioner dugnadstimer.

-Frivilligheten er en bærebjelke i det norske samfunnet, og vi ser at norske stiftelser er en viktig del av dette, sier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet.

Gir et klart bilde

Fakta - Norske stiftelsars samfunnsbidrag

Om undersøkinga “Norske stiftelsars samfunnsbidrag”:

  • Målet med undersøkinga er å finne ut meir om korleis norske stiftelsar bidreg til samfunnet
  • 4525 stiftelsar svara på spørjeundersøkinga. Dette er nesten 7 av 10 norske stiftelsar. Det er 6558 stiftelsar i Noreg (per juni 2020), og alle fekk spørjeundersøkinga.
  • 93 prosent av eigenkapitalen er representert, og stiftelsar med eigenkapital på under 1 million kroner er minst representerte i undersøkinga.
  • Norske stiftelsar delte ut 5,8 milliardar kroner i 2019 og 6 milliardar kroner i 2018.
  • Dei hadde 100 000 frivillige i 2019, og opp mot 4 millionar dugnadstimar.

Når det gjelder antall frivillige har 45 prosent av stiftelsene krysset av på at tallene de har oppgitt er estimater. 62 prosent oppga at tallene på dugnadstimer er estimater.

-Frivillig innsats er ikke like enkelt å tallfeste som utdeling av penger for eksempel, men undersøkelsen gir et klart bilde av at mange stiftelser også skaper verdier på denne måten.

De fleste stiftelsene har aktivitet i Norge. Undersøkelsen viser at over 1600 frivillige var organiserte av stiftelser som driver i utlandet, og de gjennomførte over opp mot 15 000 dugnadstimer.

Verdifull kunnskap

Stiftelsestilsynet har ikke undersøkt dugnadstimer og antall frivillige i norske stiftelser tidligere.

-Dette gir oss bredere kunnskap enn vi har hatt tidligere, og det er verdifullt både for oss og samfunnet.

4 av 10 nordmenn vet ikke om stiftelser er viktige for samfunnet eller ikke, viser en undersøkelse Respons Analyse gjorde for Stiftelsestilsynet høsten 2019.

-Mange er nok mer i kontakt med stiftelser enn de tenker over. Spennet er stort, og norske stiftelser har frivillige som er engasjerte i alt fra festivaler til å hjelpe mennesker som trenger det.