Mange stiftelser bidrar til samfunnet på andre måter enn å dele ut penger.  

Mange stiftelser har aktivitet som formål, og driver ulike typer aktiviteter. Av de 4525 som svarte på undersøkelsen fra Stiftelsestilsynet, oppgav 1800 at de er rene aktivitetsstiftelser, altså stiftelser som bare driver med aktivitet.

I tillegg har 850 stiftelser svart at de er holdingstiftelser eller kombinasjonsstiftelser, som også kan drive aktivitet i eller utenfor stiftelsen.

-Dette er spennende tall, fordi vi ikke har undersøkt det før. Norske stiftelser bidrar med store pengeutdelinger hvert år, men mange driver også ulike aktiviteter, sier Siw Heggedal Longvastøl, avdelingsdirektør i Stiftelsestilsynet.

Les også: 4 millionar dugnadstimar i 2019

Flest har kulturaktiviteter

Undersøkelsen viser at flest har aktivitet i Norge og for befolkningen generelt. Den aller største gruppen driver aktivitet knyttet til kultur og idrett.

Ulike typar stiftelsar

  • Utdelingsstiftelsar: Realiserer formålet sitt ved å dele ut pengar.
  • Aktivitetsstiftelsar: Realiserer formålet gjennom aktivitet, tenester eller varer.
  • Holdingstiftelsar: Realiserer formålet i form av eigarskap i bedrifter eller holding.
  • Kombinasjonsstiftelsar: Realiserer formålet gjennom ein kombinasjon av utdeling, aktivitet og/eller holding.

-Vi ser at kultur peker seg spesielt ut, og stiftelsene driver aktivitet innenfor blant annet museum, kulturvern og festivaler. Dette illustrerer hvor viktige stiftelser er for kultur- Norge, sier Longvastøl.

Også innenfor sektoren samfunn, utvikling og sosiale tiltak er det mange stiftelser som svarer at de driver ulike former for aktivitet.

Det som peker seg ut i denne gruppen er aktivitet innenfor allmennyttige formål, aktivitetstilbud, som fritidstilbud eller leirer, samt integrering og inkludering av ulike grupper.

Det er også mange stiftelser som har aktiviteter innenfor barnehage, opplæring og utdanning, bolig og eiendom og helse- omsorgs- og sosialtjenester.

-Undersøkelsen viser at stiftelser er et viktig supplement til det offentlige på flere områder.

Utvikling de siste ti årene

De siste ti årene er det blitt registrert flest nye stiftelser med aktivitet innenfor nettopp kultur og idrett, men også samfunn, utvikling og sosiale tiltak.

-Noen stiftelser bidrar som viktige supplement til for eksempel offentlige tjenester, og kanskje er dette et uttrykk for at det har manglet noe innenfor disse områdene, sier Longvastøl.

 

Klikk på biletet for full storleik.

Les også: Norske stiftelsar delar ut 6 milliardar kroner i året