Flest stiftelser har sitt virke i Norge.

91 prosent av norske stiftelser har sitt virke i Norge. 2 prosent driver i utlandet, og 7 prosent både i Norge og utlandet.

Av stiftelsene som driver helt eller delvis i Norge er flest landsdekkende. Oslo, Vestland og Viken er de vanligste av fylkene.

 

Av stiftelsene som helt eller delvis driver i utlandet er de fleste i Europa, men det er også en del som driver i Afrika og Asia.

 

Selv om 91 prosent av stiftelsene driver bare i Norge, står de for bare 68 prosent av pengeutdelingene. Da kan vi anta at utdelingene til målgrupper i Norge er i underkant av 4 milliarder.

14 prosent av utdelingene ble gjort av stiftelser som driver i utlandet, og det utgjorde 822 millioner kroner. 18 prosent av utdelingene ble gjort av stiftelser som driver i Norge og utlandet, og dette utgjør i overkant av 1 milliard kroner.