Her finn du ein kortversjon av nøkkeltala i undersøkinga.

  • Norske stiftelsar delte ut minst 5,8 milliardar kroner i 2019, og 6 milliardar kroner i 2018.
  • Stiftelsane organiserte opp mot 4 millionar dugnadstimar, og hadde 100 000 frivillige i 2019.
  • Mange delte ut pengar til eller hadde aktivitetar innenfor kultur og idrett.
  • Flest stiftelsar deler ut penger eller har aktivitetar i Noreg.
  • Stiftelsane svarer at dei har 41 000 tilsette.
  • Undersøkinga blei sendt ut som eit spørsjeskjema til alle norske stiftelsar i januar 2020. Det er 6558 stiftelsar i Noreg, og 4525 stiftelsar svarte på undersøkinga. Det utgjer en svarprosent på nesten 70 prosent.