– Vi har besluttet å «pause» tvangsmulkten på 1,2 millioner kroner daglig ettersom Trannel som står bak Unibet og Mariacasino opplyser at de vil rette seg etter norsk lov. Mulkten kan likevel bli raskt aktivert dersom de ikke oppfyller vilkårene vi har gitt i beslutningen, sier avdelingsdirektør i Lotteritilsynet, Henrik Nordal.

Trannel tilbyr fremdeles ulovlige pengespill i Norge, men opplyser at de arbeider med å innføre endringer i samsvar med Lotteritilsynets vedtak med pålegg om stans fra 5. april 2019.

Selskapet har klaget på tvangsmulkten. Lotteritilsynet har besluttet å utsette iverksettelsen av tvangsmulkten inntil vi har behandlet klagesaken, men har satt følgende vilkår for utsettelsen:

  1. Trannel må fjerne de norske nettspillsidene (for eksempel no.unibet.com og tilsvarende nettspillsider for Mariacasino, Storspiller og Bingo) inkludert muligheten for å velge norsk språk på spillsidene. 
  2. Alle Trannels norskspråklige markedsføringsaktiviteter samt eventuelle andre markedsføringsaktiviteter rettet mot Norge må opphøre. 
  3. Trannel skal ikke tilby pengespill til nye kunder i Norge. 
  4. Trannel skal ikke gi noen form for informasjon til kunder om hvordan de kan omgå det norske betalingsformidlingsforbudet. 

Lotteritilsynet forventer i tillegg at Trannel informerer sine kunder om at Lotteritilsynet og klageinstansene har fattet vedtak om at Trannels pengespilltilbud i Norge er ulovlig. 

Henrik Nordal
Avdelingsdirektør Henrik Nordal.

– Vi vil kontrollere nøye hvordan Trannel etterlever vilkårene vi har satt for utsettelsen, og vil starte tvangsmulkten dersom vi avdekker brudd på disse, sier Nordal.  

Dette er saken:

For å få selskapet til å følge norsk lov har Lotteritilsynet ilagt Trannel tvangsmulkt som vil løpe inntil pengespilltilbudet i Norge stanser, eller til tvangsmulkten når en maksgrense på 437 millioner kroner. Vedtaket fra 2019 om at Unibet-eieren tilbyr pengespill ulovlig i Norge er behandlet av både Lotterinemnda og Kultur- og likestillingsdepartementet. Oslo tingrett slo i juni 2022 fast at vedtaket er gyldig, men Trannel har anket dommen. 

Det er første gang Lotteritilsynet ilegger et ulovlig pengespillselskap tvangsmulkt. Men også eierne av Betsson og Betsafe har mottatt vedtak med pålegg om stans med varsel om tvangsmulkt for sitt ulovlige pengespilltilbud i Norge