Tvangsmulkten på 1,2 millioner kroner starter 22. november og vil løpe inntil Trannel stanser å tilby sine pengespill fra Unibet, Mariacasino, Storspiller og Bingo i Norge.

Lotteritilsynet har vurdert Trannels tiltak og planer for å rette seg etter vedtaket som selskapet muntlig og skriftlig har lagt frem for oss.

– Slik Trannel har beskrevet det vil deres spilltilbud fremdeles være rettet mot det norske markedet og de ulovlige pengespillene fremdeles tilbudt i Norge, også etter at Trannels planer for etterlevelse er gjennomført, sier avdelingsdirektør Henrik Nordal.

Henrik Nordal
Avdelingsdirektør i Lotteritilsynet Henrik Nordal.

Lotteritilsynet vurderer derfor Trannels planer som ikke tilstrekkelige for å etterleve stansingsvedtaket. Vi kan ikke se at det er grunnlag for å gi ytterligere utsatt iverksettelse av tvangsmulktvedtaket. Lotteritilsynet finner det derfor nødvendig å la tvangsmulkten løpe for å understreke sakens alvor ovenfor Trannel.

Vi har derfor besluttet å starte tvangsmulkten fra og med tirsdag 22. november 2022.

– Tvangsmulkten vil løpe inntil Trannel stanser å tilby pengespill i Norge uten norsk tillatelse fra nettspillsidene Unibet, Mariacasino, Storspiller og Bingo i samsvar med vårt vedtak om stans av 5. april 2019 og vår veiledning til hvordan dette kan gjennomføres.

Trannel har klaget på tvangsmulkten. Grunnet mye arbeid med oppfølging av Trannels etterlevelse av vilkår for utsatt iverksettelse og etterlevelse av stansingsvedtaket, har vi utsatt vår behandling av klagesaken. Vi tar sikte på å behandle klagesaken innen utløpet av november.

Dette er saken

For å få selskapet til å følge norsk lov har Lotteritilsynet gitt Trannel tvangsmulkt som vil løpe inntil pengespilltilbudet i Norge stanser, eller til tvangsmulkten når en maksgrense på 437 millioner kroner. Vedtaket fra 2019 om at Unibet-eieren tilbyr pengespill ulovlig i Norge er behandlet av både Lotterinemnda og Kultur- og likestillingsdepartementet. Oslo tingrett slo i juni 2022 fast at vedtaket er gyldig, men Trannel har anket dommen. Lotteritilsynet pauset tvangsmulkten den 7. oktober 2022 da Trannel varslet at de ville trekke seg ut av Norge.