Søknadsfrist for bingospel er 15. oktober 2016. Entrepenørar og foreiningar som ønskjer å arrangere bingo frå 1. januar 2017 må søkje Lotteritilsynet om løyve.

Lotteritilsynet har sendt informasjon til bingoentrepenørar og foreiningsbingoar med opplysningar om korleis søknadsprosessen for bingo vil vere hausten 2016.

Informasjonsskrivet kan du lese her.

Søknadsskjema finn du her.

Sjå meir informasjon om bingo.