24.-25. april inviterer Stiftelsestilsynet til konferanse i Førde. – Her blir det to dagar fullspekka med fagleg påfyll og gode moglegheiter for å utvide nettverket sitt. 

Det seier Merete Tollefsen, som er seniorrådgivar hos Stiftelsestilsynet og prosjektleiar for konferansen.

– Samfunnsoppdraget vårt er å trygge norske stiftelsar. Ein viktig del av rolla vår er derfor å legge rette for deling av kunnskap. Det er viktig for å heve kompetansenivået i stiftelsane, og for at sektoren kan utvikle seg, seier Tollefsen.

Konferansen går av stabelen på Scandic Sunnfjord Hotel, og målet er å samle rundt 200 deltakarar.

Breitt program i to dagar

Konferansen blir ein arena der stiftelsar og aktørar rundt stiftelsane får fagleg påfyll og høve til å bygge relasjonar. Målgruppa er styremedlemmer, tilsette i stiftelsar og andre aktørar som gjer ein jobb for stiftelsar.

Portrettbilde av André Støylen, Susanne Kaluza og Johan Andresen som er blant foredragshaldarane som står på scena under konferansen i Førde i april.
André Støylen i Amediastiftelsen, Susanne Kaluza i Stiftelsen Litteraturhuset og Johan Andresen i Ferd er blant foredragshaldarane som står på scena under konferansen i Førde i april.

Årets tema er “Stiftelsar i samtida – rigga for framtida?”.

– Vi har sett saman eit breitt program, som vi trur vil gi både læring, inspirasjon og nyttige verktøy som stiftelsane kan ta med seg vidare, seier Tollefsen.

Kjersti Løken Stavrum i Stiftelsen Tinius, Ingrid Riddervold Lorange i Gjensidigestiftelsen og Jørn-Henning Theis i Stiftelsen Diakonova Haraldsplass er blant dei over 20 forskjellege aktørane som skal på scena i løpet av dei to dagane.

Møteplass etter korona

Sist Stiftelsestilsynet arrangerte konferanse var i 2019. Avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl fortel at fleire har etterlyst konferansen.

– Dette blir første konferansen vår etter koronapandemien. Difor er det ekstra viktig for oss å gjere konferansen til ein god møteplass for stiftelsane. Her kan dei møtast for å lære av kvarandre, men også utfordre kvarandre, seier Longvastøl.

Sogn og Fjordane kunstmuseum sett frå lufta.
Sogn og Fjordane kunstmuseum ligg rett over gata for konferansehotellet Scandic Sunnfjord Hotel. Her blir det samling kvelden før konferansestart. Foto: Photoevent

Kvelden før konferansestart inviterer vi til ein lågterskel bli kjent-kveld, samt at vi legg inn gode pausar og festmiddag i løpet av konferansen.

– No gler vi oss stort til å møte stiftelsane, seier Tollefsen.

Vi har sett saman eit breitt program, som vi trur vil gi både læring, inspirasjon og nyttige verktøy

Merete Tollefsen, prosjektleiar