Norsk Rikstoto

Norsk Rikstoto har i forskrift om totalisatorspel fått konsesjon til å tilby totalisatorspel i Norge. Lotteritilsynet fører tilsyn med totalisatorverksemda i tråd med delegeringsvedtak.

Tilsyn med Norsk Rikstoto

Lotteritilsynet har delt tilsynsverksemda inn i tre hovudområde.

  • Formidling og marknadsføring
  • Spel og spelproduksjon
  • Vinnarutvelging og premieberekning

Formidling omfattar om sal og betaling med meir av Norsk Rikstoto sine spel gjennom elektroniske kanalar, internett, mobil, kommisjonærar og totalisatorbaner. Marknadsføring gjeld annonser, film, bannere, kommisjonærmaterial, TV- og radioreklame med meir av Norsk Rikstoto sine spel og profilering av verksemda.

Spel og spelproduksjon omfattar om alle spel som Norsk Rikstoto tilbyr og reglar knytt til dei ulike spela, som for eksempel innsats, gevinst, premie og spelkvittering.  Klage og protesthandsaming, og andre spørsmål knytt til spela ligg også til dette området.

Vinnarutvelging gjeld handtering og system av alle speltransaksjonar og løpsresultat.
Premieberekning gjeld omseting, premiedel og fordelingsreglar.

Regelverk knytt til området

Les om tilsynsmetodikken vår.

Tilsynsrapportar i PDF

2019:

2018:

2017:

2016:

2015:

2014:

2013: