Speleavhengigheit er den negative sida ved pengespel. Sjølv om pengespel for nordmenn flest er både underhaldande og hyggjeleg, viser undersøkingar at mange tusen nordmenn mistar kontrollen og utviklar store problem.

Treng du hjelp? Hjelpelinjen kan hjelpe deg som har problem med spel.

Speleavhengigheit er når du ikkje lenger har kontroll over spelinga di. Spelinga dominerer livet – både tankar, kjensler og åtferd.

Fakta om speleproblem

55 000 nordmenn har speleproblem, viser ei ny undersøking Universitetet i Bergen har gjort på oppdrag frå Lotteritilsynet.

Dette er ei auke frå 34 000 problemspillere i sist undersøking gjort i 2015.

Det er også fleire som er i risikosona for å få speleproblem. 122 000 er moderate risikospelarar. I 2015 var det 88 000.

Les heile undersøkinga «Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norhge 2019» her.

Hurtige spel er farligast

Den viktigaste enkeltfaktoren for når et spel er problematisk er kor hurtig spelet er. Altså kor lang tid det går frå spelaren har satsa eit beløp, gjennomført spelett, sett utfallet og kan satse på nytt. I kasinospel kan dette skje på berre tre sekund.

Kor lenge ein spelar kan halde på utan pause, og om det går an å spele på kreditt dreg også risikoen opp. Live oddsspill er også problematiske, då spelaren kan satse på nytt løpende etter å ha tapt eller vunne. Samtaler om hurtige kasinospel, der dei aller fleste gjeld utanlandske pengespelselskap utan løyve i Noreg, dominerer samtalene ved Hjelpelinjen.

I motsatt ende finn du tallspel som Lotto, Joker og V75. Desse spela har lang tid mellom innsats og trekking og er rekna som lågrisikospel.

Krav til ansvarlege pengespel i Noreg

I Noreg har Norsk Tipping og Norsk Rikstoto lov til å tilby pengespel. I tillegg har fleire frivillige organisasjonar og foreiningar med eit humanitært eller samfunnsnyttig formål, løyve til å arrangere lotteri eller bingo.

Fordi nokon spel har større risiko for å utvikle speleproblem enn andre spel, har styresmaktene avgjort at ei rekke spel ikkje skal tilbys i Noreg utan at spelaren brukar ansvarligheitsverktøy for å redusere risikoen i spelet. Det skal være obligatorisk å

  • sette grenser for kor mykje du kan akseptere å tape.
  • sette tidsgrenser for kor lenge du kan spele.
  • ta ein pause når du har spelt ein time.

For mange spel som blir vurdert til å ha høg risiko, gjer desse verktøya at risikoen blir redusert til middels. I tillegg har Norsk Tipping, som er det einaste selskapet i Norge som har løyve til å tilby dei mest risikofylte nettspela, innført absolutte tapsgrenser. På dei hurtige nettspela er grensa satt til 10 000 kroner i månaden.

Norsk Tipping har også innført ei maksimal tapsgrense på 20 000 kroner i måneden for alle spel. Det er mykje pengar å tape, men det er også eit godt sikkerheitsnett for spelarane som mister kontrollen. Du kan ikkje spele bort hus og heim.