Søkeresultat

7 treff på "world ventures"

Staten frikjent i søksmålet frå WorldVentures

...varer, tenester eller andre ytingar. WorldVentures meinte vedtaket var ugyldig og klaga til Lotterinemnda, men fekk ikkje medhald i klagen. WorldVentures saksøkte deretter staten fordi dei meinte vedtaket i Lotterinemnda...

14.06.2018

Frikjend i søksmålet frå WorldVentures

Oslo tingrett har frifunne staten i eit søksmål frå WorldVentures. Lotteritilsynet konkluderte med at selskapet var ein ulovlig pyramide, og WorldVentures kravde at vedtaket vart gjort ugyldig WorldVentures er eit...

05.10.2016

Lagmannsretten forkasta anken frå WorldVentures

Borgarting lagmannsrett har konkludert med at WorldVentures dreiv eit ulovleg pyramideliknande omsetningssystem i Norge. Lagmannsretten har derfor i dom av 5. mars 2018 forkasta anken frå WorldVentures. Stadfester frikjenning I...

20.03.2018

Dom-WorldVentures-Oslo-Tingrett

Dom WorldVentures

26.07.2021

Dom-WorldVentures-Oslo-Tingrett (1)

Dom WorldVentures 2016

27.07.2021

Tru ikkje på gull og grøne skogar

...innanfor den lovlege grensa, ikkje i grenseland. Relevante lenker Tilsynssak om World Ventures, der Lotteritilsynet i 2014 vedtok stans av selskapets verksemd i Noreg. Vedtaket er også stadfesta av Lotterinemnda og...

02.03.2015

Dom-i-Lagmannsretten-WV-mars2018 (1)

Dom i Borgarting Lagmannsrett om WorldVentures

26.07.2021