Søkeresultat

29 treff på "lyoness"

Åtvaring frå Lotteritilsynet: Ikkje la deg lure av Lyoness

...saka har pågått i fleire år: I 2018 fatta Lotteritilsynet vedtak om at myWorld Norway AS (tidlegare Lyoness AS) og Lyoness Europe AG umiddelbart måtte stanse all aktivitet i Noreg. Lyoness klaga på vedtaket, men Lotterinemnda, som er klageinstans, tok ikkje klagen...

15.12.2020

Lyoness får ikkje halde fram verksemda

...er eit europeisk innkjøpsfellesskap som vert drifta av Lyoness Norway AS og Lyoness Europe AG.  Lyoness Norway AS driftar Cashback World i Norge. Cashback World er eit lojalitetsprogram for små...

05.06.2019

Lyoness er eit ulovleg pyramideliknande omsetningssystem

Det slår Lotterninemnda fast etter å ha avgjort klagen frå Lyoness. Lyoness klaga på Lotteritilsynets vedtak, men klaga er ikkje tatt til følge. Lyoness må stanse all verksemd i Norge....

12.02.2019

Lyoness må stanse ulovleg pyramideverksemd i Norge

Lotteritilsynet har konkludert med at Lyoness er eit ulovleg pyramideliknande omsetingssystem. Lotteritilsynet har den 31. mai 2018 fatta vedtak om at Lyoness utan opphald må stanse all drift av, deltaking...

04.06.2018

Lotteritilsynet advarer mot pyramidespill

...som står bak virksomheten, men også deltakere. Vi har tilsyn med regelverket knyttet til ulovlig pyramidespill, og kan stoppe slike selskaper. LES OGSÅ Vi advarer mot Lyoness, myWorld, Lyconet og...

05.05.2021

Vi advarer mot Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback

...vedtak om stans av all virksomhet i Lyoness, myWorld, Lyconet og Cashback. Lyoness klagde på vedtaket, men Lotterinemnda, som er klageinstans, tok ikke klagen til følge. Lyoness har også krevd...

28.07.2021

Lyoness must stop illegal pyramid activity in Norway

...Section 16 second paragraph, cf. first paragraph, of the Lottery Act. This decision is aimed at myWorld Norway AS (previously Lyoness Norway AS) and Lyoness Europe AG, but it will...

05.06.2018

Politiet har lagt vekk meldinga av Lyoness av kapasitetsomsyn

...Lyoness Norway AS, Lyoness Europe AG, myWorld Nordic AS og Lyconet International AG for å drive ulovlig pyramideverksemd i Noreg. -Lyoness er eit ulovleg pyramideliknande omsetningssystem. At politiet har lagt...

27.04.2020

Tilsyn med Lyoness

...at Lyoness ikkje driv eit ulovleg pyramideliknande omsetnadssystem, som er i strid med lotterilova.   Konklusjonen bygger særleg på mottekne opplysningar som viser at meir enn 50 prosent av Lyoness sine inntekter frå verksemd i Noreg kjem frå sal av varer og tenester knytt til Lyoness sitt handelsnettverk, og ikkje frå verving av medlemmar.   Desember 2013 Lotteritilsynet opnar tilsyn med Lyoness Norway AS, for å vurdere...

03.08.2021