Alle som arrangerer spill som krever tillatelse etter pengespilloven med tilhørende forskrift, er omfattet av hvitvaskingsregelverket.

Når noen arrangerer pengespill for en organisasjon eller forening anses medhjelperen som tilbyder av spilltjenesten jf. hvitvaskingsloven § 4 annet ledd bokstav g, jf. § 2 bokstav k.

Hva må du gjøre for å følge regelverket?

Hvitvaskingsloven med tilhørende forskrift gjelder for Norsk Tipping, Stiftelsen Norsk Rikstoto, tilbydere av store lotterier, bingomedhjelpere, tilbydere av spill på skip og arrangører av NM i turneringspoker.

Det er et krav at personer i virksomheten skal være «egnet», og at Lotteritilsynet skal gjøre en vurdering av egnetheten:

Her kan du se våre siste tilsynsrapporter etter hvitvaskingsregelverket:

Hva er hvitvasking

Hvitvasking er handlinger som på ulike måter bidrar til å sikre utbyttet fra straffbare handlinger ved å skjule hvor det blir av eller hvem som har rådigheten over utbyttet, eller som tilslører inntekter eller eiendeler ulovlige opphav. Det å bruke svarte penger, for eksempel til pengespill, regnes også for hvitvasking.

Hva er terrorfinansiering

Terrorfinansiering betyr å gi økonomisk støtte til terrorisme. Det handler ikke bare om å bidra med penger. Å samle, gi og motta penger som skal brukes til terrorisme, vil være terrorfinansiering.

Terrorisme finansieres ofte med penger som er lovlig ervervet. Dette gjør at det er spesielt vanskelig å avdekke.

Les mer om hvitvasking og terrorfinansiering på finanstilsynet sine nettsider.