Denne sjekklisten viser hva du må gjøre for å følge regelverket om hvitvasking og terrorfinansiering. Sjekklisten gir ikke en fullstendig oversikt, så du må følge lenkene for å finne mer utdypende informasjon.

Sjekkliste for deg som tilbyr spilltjenester

  1. For å kunne vurdere risikoen for at kriminelle kan misbruke din virksomhet, må du kjenne regelverket for hvitvasking og terrorfinansiering. Les mer om hvitvasking i lotteri- og pengespill.
  2. Du skal vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering knyttet til din virksomhet, særlig med tanke på tjenester, kundeforhold, type kunder, kundegrupper og geografiske forhold. Risikovurderingen skal dokumenteres og vere oppdatert.
  3. Du må ha skriftlige, oppdaterte, rutiner som beskriver hvordan risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering i virksomheten håndteres, samt oppfyller øvrige plikter i hvitvaskingsloven. Rutinene må ta utgangspunkt i risikoen som ble identifiserte i risikoanalysen. 
  4. Rutinene må fastsettes av selskapets øverste nivå, eksempelvis styret.
  5. Utnevn en hvitvaskingsansvarlig. En person i ledelsen skal ha ansvar for å følge opp rutinene
  6. Etabler kundetiltak. De rapporteringspliktige skal kjenne sine kunder, hvem de er, innholdet av kundeforholdet, hvilke tjenester og produkter de benytter hos den rapporteringspliktige, og omfanget av kundeforholdet. Dette for å kunne iverksette tiltak.
  7. Gjennomfør opplæring. Ansatte og andre som utfører oppdrag (for eksempel kommisjonærer) for virksomheten skal være i stand til å gjenkjenne forhold som kan indikere hvitvasking eller terrorfinansiering. Opplæringen skal gis jevnlig og oppdateres. Det er ikke tilstrekkelig å bare gi opplæring til nyansatte. Opplæringen må kunne dokumenteres.
  8. Etabler kontrollrutiner (internkontroll). Kontrollrutinene må sikre at manglende etterlevelse av rutinene og regelverket blir avdekket.
  9. Oppdater risikovurderingen og rutinene kontinuerlig, og minst en gang i året.