Skal dere avvikle en stiftelse?

Stiftelsestilsynet må godkjenne søknad om avvikling av stiftelsen, se hvordan du søker.

Dersom dere skal avvikle en stiftelse må dere ha godkjenning fra Stiftelsestilsynet. Her kan du se hjelpeskjempa som viser hva som skal være med i søknaden. Skjemaet skal legges ved søknaden.

OBS! Når du er inne i søknadsskjemaet i Altinn vil du få spørsmålet: “Hva ønsker du å gjøre?” Da må du velge feltet “Endre eller legge til nye opplysninger” og deretter “Søknad om opphevelse”.

Har du ikke tilgang til Altinn? Da kan du sende oss en søknad via postmottak@lottstift.no eller til Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

Når en stiftelse blir avviklet, eller opphevet som det også kalles, slutter den å eksistere som et eget rettssubjekt. Den blir også slettet fra både Stiftelsesregisteret og fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Styret i stiftelsen må ha gjort vedtak om at stiftelsen skal avvikles.

Dersom stiftelsen er insolvent, og det skal åpnes konkurs, kan vi ikke godkjenne søknaden og vedta oppheving. Da må stiftelsen skriftlig fastsette oppbudsbegjæring for tingretten.

Hvordan er saksgangen videre?

  1. Når det er gjort vedtak om avvikling, som vil si at vi har godkjent søknaden, skal vi velge et avviklingsstyre for stiftelsen. Stiftelsen skal foreslå medlemmer og styreleder for avviklingsstyret, og dere kan for eksempel foreslå det sittende styret. Grunnen til å at det må gå frem hvem som skal være styreleder er at eventuelle kreditorer vil melde krav og lignende til lederen for avviklingsstyret.  
  2. Stiftelsestilsynet skal som hovedregel kunngjøre vedtaket om at stiftelsen skal avvikles. Eventuelle kreditorer har en frist på seks uker fra kunngjøringsdato til å melde krav mot stiftelsen.
  3. Når kreditorfristen er ute, må avviklingsstyret lage et revidert avviklingsregnskap og sende det til oss. Her kan dere finne eksempel på hvordan et slikt regnskap kan settes opp. Alle eiendeler skal gjøres om til penger så langt dette er nødvendig for å dekke forpliktelsene til stiftelsen. Midlene som er igjen etter at kreditorene har fått dekket kravene sine skal deles ut slik styret ble enige om da de fattet vedtak om avvikling. Det skal gå frem i det reviderte avviklingsregnskapet at alle eiendelene er delt ut og at all skyld er gjort opp, og at utdelinger er gjort i tråd med styret sitt vedtak.