Det kan være vanskelig å vite hvilke regler som gjelder for stiftelser og hvordan man skal forholde seg til disse. Vår erfaring er at mange stiftelser som har spørsmål om stiftelsesretten, ikke helt vet hvor de kan henvende seg.

Som forvaltningsorgan har Stiftelsestilsynet generell veiledningsplikt. Derfor har vi god veiledning og informasjon tilgjengelig på vår nettside. Der finnes det for eksempel hjelpeskjemaer hvor det står hva slags dokumentasjon som må følge med alle typer søknader til oss.

En stiftelse som ikke lenger fikk driften til å gå rundt, skrev i et referat fra sitt styremøte at de var usikre på hva som måtte til for å avvikle stiftelsen. De hadde inntrykk av det var omstendelig og svært arbeidskrevende, og pekte særlig på at de var usikre på hvordan det juridiske skulle bli gjort riktig. Da vi leste dette, ringte vi dem. Vi forklarte vilkårene for å oppheve stiftelsen, hvordan saksbehandlingen fungerer og ba dem ta kontakt igjen, hvis det var noe mer de lurte på. Det gjorde de, og de var overraska over hvor enkelt det var å finne ut av hvilke muligheter de hadde og hvordan de måtte gå fram, ved å bare ta en telefon til oss.

Som et statlig organ gjelder forvaltningslovens regler for Stiftelsestilsynet. Det er blant annet regler som skal sørge for at forvaltningsorganer har effektiv saksbehandling som holder høy kvalitet, at vi begrunner vedtakene våre, og at disse kan klages på. For at stiftelser og andre som forholder seg til Stiftelsestilsynet enkelt skal få den informasjonen de trenger for å vareta sine interesser i en konkret sak, har vi også en alminnelig veiledningsplikt.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Veiledningsplikten vår gjør både at stiftelsene kan ta kontakt med oss, og at vi som tilsyn skal vurdere om en stiftelse trenger veiledning «av eget tiltak». Sistnevnte er det vi gjorde i saken ovenfor. Både hvis vi tar kontakt, og hvis vi blir kontakta av stiftelsene, skal vi kunne gi veiledning om de lover og regler som gjelder. Veiledningen skal gjøre stiftelsen klar over hvilke opplysninger og dokumentasjon de trenger for den eventuelle videre saksbehandlingen. Det er rett og slett ganske mye vi kan hjelpe deg med hvis du lurer på noe om stiftelser. I Stiftelsesregisteret kan du for eksempel sjekke hvilke stiftelser som finnes i nærheten av deg og hva de jobber med.

Satser på digital veiledning

Å sørge for at informasjonen stiftelsene trenger er lett tilgjengelig, er viktig for oss. Derfor jobber vi mye med å ha oppdatert og lettfattet informasjon på våre nettsider. Vi har informasjonsvideoer og temasider som gir veiledning innenfor ulike områder som for eksempel hvordan man kan jobbe strukturert med formålsrealisering i stiftelsen. Vi har også laget en interaktiv selvtest for styremedlemmer. Ved hjelp av Styretesten kan styremedlemmer sjekke om de har gode rutiner for styrearbeidet på plass og at disse tilfredsstiller de mest sentrale kravene som stiftelsesloven stiller til dette. Svarene gir en oversikt over forbedringsområder og veiledning for videre tiltak.

De fleste spørsmålene stiftelsene sitter med har blitt stilt før. Mange av disse har vi prøvd å svare på gjennom artikler og temasider på nettsidene, og på spørsmål og svarsiden. Det er derfor gode muligheter for å finne svar på det meste man lurer på der.

Ikke sitt inne med spørsmål

Dersom du ikke finner svaret ditt på nettsiden vår, så kan du kontakte oss. På nettsiden finner du både kontaktskjema og annen kontaktinformasjon. Ved å bruke informasjon og veiledning som er tilgjengelig på nettsiden og få svar på spørsmål dere har før dere bestemmer dere for å for eksempel endre vedtektene, vil det bli lettere for dere å legge ved nødvendig og relevant informasjon ved en slik søknad. Dette vil gjøre søknadsprosessen mer effektiv, og dere vil dermed få raskere svar på søknaden når den sendes inn.

Sitter du og stiftelsen du representerer inne med spørsmål? Lurer dere for eksempel på om dere kan selge en eiendom stiftelsen eier og hvordan dere skal gå frem? Da anbefaler vi at dere tar en titt på våre temasider og veiledning om dette på nettsiden, før dere går videre med eventuelt salg. Vårt mål er å gi informasjon og veiledning slik at styremedlemmer kan ta kunnskapsbaserte valg, ivareta stiftelsens interesser og sine plikter som styremedlemmer. Gjennom informasjon og tidlig veiledning vil vi styrke brukerne og forhåpentligvis kunne begrense store tilsynssaker og sikre forsvarlig forvaltning av stiftelsene.