To typer bingo

  • bingo med entreprenør – der entreprenør står for driften mens lag og foreninger får overskuddet.
  • bingo uten entreprenør – der lag og foreninger selv står for driften, inkludert radio/TV-bingo.

Bingo med entreprenør – tall for 2017

Dette er arrangement der profesjonelle entreprenører driver bingo i egne lokale, og overfører overskudd fra spill til ulike lag og organisasjoner.

(For å søke i dokumentet trykk «aktiver redigering». Deretter velger du «søk etter og merk» som du finner oppe til høyre i dokumentet)

Nedanfor er oversikt basert på rapporterte data i Lotteriregisteret, med informasjon om 56 bingoentreprenører som til sammen drev 236 bingolokale i 2017.

Nøkkeltall 2017MNOK / %
Brutto omsetning (inkl. sidespel) 3737
- minus gevinstar3011
Netto omsetning = 726
Overskot til formål = 175
Formåla sin del av brutto omsetning 4,7 %
Formåla sin del av netto omsetning 24,2 %
Gevinstprosent 80,6 %

Entreprenørbingo omsatte for 3,74 milliarder kroner i 2017. Til lag og organisasjoner ble det overført 175,5 millioner kroner eller 4,7 prosent av brutto omsetning. Gevinstandelen er 80,6 prosent og formålene sin del av netto omsetning er 24,2 prosent.

Samanlignet med 2016 er omsetningen redusert. Brutto omsetning i 2016 var 3 835 millioner kroner, og netto omsetning var 756 millioner kroner. I 2017 har dermed formålene fått 6,8 millioner mindre fra bingospill enn i 2016, før vi regner med inntektene fra Belago-terminalene. Norsk Tippings Belago-terminaler er utplassert i bingolokale, og formålsinntektene går til de samme formålene som har inntekt fra de andre spillene i bingolokalet. I 2017 fikk formålene 65,3 millioner kroner fra  spill på Belago-terminaler. Det er en økning på 2,5 millioner kroner fra 2016.

Formålene i entreprenørbingo har dermed samlet fått 4,3 millioner kroner mindre enn i 2016, medregnet Belago.

Bingo med entreprenør – nøkkeltall 2017 (millioner kroner)

Type spel Brutto-omsetn.GevinstGevinst-prosentNetto-omsetn.Til formål - av netto omsetn.- av brutto omsetn.
Hovudspel110881173,2 %29753 *17,9 %
Sidespel - databingo2628219983,7 %42812830 %
Sidespel -papirbingo0,60,464,2 %0,20,0630 %
- sidespel totalt2628219983,7 %429128 *30 %
Totalt - hovudspel og sidespel3736301080,6 %72617524,2 %4,7 %
Belago-terminaler3410314892,3 %26265,324,9 %

* merk at dette er summen før gebyr for bingotillatelsen er trukket fra

Omsetningen for hovedspill har gått ned fra 2016. Da var brutto omsetning 1 130 millioner kroner og netto omsetning 307 millioner kroner. Også for sidespill har det vært en liten nedgang siden 2016, da brutto omsetning for sidespill var på totalt 2 708 millioner kroner, nettoomsetningen var 449 millioner kroner. 80,6 prosent av omsetningen i entreprenørbingo i 2017 gikk tilbake til spillerne som gevinster. Høyest gevinstprosent har sidespill med 83,7 prosent.

Lag og foreninger fikk totalt 175,5 millioner kroner i inntekt fra entreprenørbingo før Belago er regnet med. 73,3 prosent av disse inntektene kom fra sidespill, og hovedsaklig fra databingo (128,7 millioner kroner).

Bingoentreprenørene har spilt for 3262 lag og foreninger i 2017. Mange lag og organisasjoner som har inntekt fra bingospill får også inntekt fra Norsk Tippings Belago-terminaler som er utplassert i bingohaller. For 2017 ble det gjennom bingoentreprenørene fordelt 65,3 millioner kroner fra Belago. Pr 31.12.2017 var 1540 Belago-terminaler utplassert i 228 bingohaller. Bingoentreprenørene har rapportert at de har fordelt inntekt fra Belago til 3031 lag og foreninger.

Ved utgangen av året stod det databingoterminaler i alle bingohallene, bortsett fra en, og det var utplassert i overkant av 6000 databingoterminaler. Dette er omtrent uendret fra tidligere år.

Bingo uten entreprenør

De fleste bingoene her er omtalt som forenings- eller bygdebingoer. I tillegg inngår bingo gjennom lokalradio og lokalfjernsyn. Nøkkeltall er hentet fra Lotteriregisteret og mottate bingoregnskap for 2017.

Bingo uten entreprenør – nøkkeltall år 2017 (tal i millioner kroner)

 ForeningsbingoRadio/TV-bingoSum
Brutto omsetning5860118
- gevinstkostnad392867
Netto omsetning =193251
- administrativ kostnad8412
Overskot til formål =112839
Formåla sin del av brutto omsetning19,9 %45,7 %
Formåla sin del av netto omsetning60,7 %86,3 %
Gevinstprosent67,3 %47 %

I 2017 ble det gitt 178 tillatelser til vanlig foreningsbingo og 63 tillatelser til radio/TV-bingo.

Brutto omsetning for bingo uten entreprenør var på 118 millioner kroner i 2017, fordelt på 58 millioner kroner for foreningsbingo og 60 millioner for radio/TV-bingo. Dette er en liten endring sammenlignet med 2016.