To typer bingo

  • bingo med entreprenør – der entreprenør står for driften mens lag og foreninger får overskuddet.
  • bingo uten entreprenør – der lag og foreninger selv står for driften, inkludert radio/TV-bingo.

Bingo med entreprenør – tall for 2018

Dette er arrangement der profesjonelle entreprenører driver bingo i egne lokale, og overfører overskudd fra spill til ulike lag og organisasjoner.

(For å søke i dokumentet trykk «aktiver redigering». Deretter velger du «søk etter og merk» som du finner oppe til høyre i dokumentet)

Nedanfor er oversikt basert på rapporterte data i Lotteriregisteret, med informasjon om 56 bingoentreprenører som til sammen drev 241 bingolokale i 2018.

Nøkkeltall 2018MNOK / %
Brutto omsetning (inkl. sidespel) 3648
- minus gevinstar2951
Netto omsetning = 696
Overskot til formål = 170 *
Formåla sin del av brutto omsetning 4,7 %
Formåla sin del av netto omsetning 24,5 %
Gevinstprosent 80,9 %

* etter at gebyr for bingotillatelsene er trukket fra

Entreprenørbingo omsatte for 3,65 milliarder kroner i 2018. Til lag og organisasjoner ble det overført 170,6 millioner kroner eller 4,7 prosent av brutto omsetning. Gevinstandelen er 80,9 prosent og formålene sin del av netto omsetning er 24,5 prosent.

Sammenlignet med 2017 er omsetningen litt mindre. Brutto omsetning i 2017 var 3 737 millioner kroner, og netto omsetning var 726 millioner kroner. I 2018 har dermed formålene fått 4,9 millioner mindre fra bingospill enn i 2017, før vi regner med inntektene fra Belago-terminalene. Norsk Tippings Belago-terminaler er utplassert i bingolokale, og formålsinntektene går til de samme formålene som har inntekt fra de andre spillene i bingolokalet. I 2018 fikk formålene 68,6 millioner kroner fra spill på Belago-terminaler. Det er en økning på 3,3 millioner kroner fra 2017.

Formålene i entreprenørbingo har dermed samlet fått 1,6 millioner kroner mindre enn i 2017, medregnet Belago.

Bingo med entreprenør – nøkkeltall 2017 (millioner kroner)

Type spel Brutto-omsetn.GevinstGevinst-prosentNetto-omsetn.Til formål - av netto omsetn.- av brutto omsetn.
Hovudspel107179374,1 %27750 *18 %
Sidespel - databingo2576215783,8 %41812530 %
Sidespel -papirbingo0,50,364,8 %0,20,0530 %
- sidespel totalt2576215883,8 %418126 *30 %
Totalt - hovudspel og sidespel3648295180,9 %696170,624,5 %4,7 %
Belago-terminaler3631335692,4 %27468,625 %

* merk at dette er summen før gebyr for bingotillatelsene er trukket fra

Omsetningen for hovedspill har gått ned fra 2017. Da var brutto omsetning 1 108 millioner kroner og netto omsetning 297 millioner kroner. Også for sidespill har det vært en liten nedgang siden 2017, da brutto omsetning for sidespill var på totalt 2 628 millioner kroner, og nettoomsetningen var 429 millioner kroner. 80,9 prosent av omsetningen i entreprenørbingo i 2018 gikk tilbake til spillerne som gevinster. Høyest gevinstprosent har sidespill med 83,8 prosent.

Lag og foreninger fikk totalt 170,6 millioner kroner (merk: dette er summen etter at gebyr for bingotillatelser er trukket fra) i inntekt fra entreprenørbingo før Belago er regnet med. Mesteparten av disse inntektene kom fra sidespill, og hovedsaklig fra databingo med 125,7 millioner kroner.

Bingoentreprenørene har spilt for 3242 lag og foreninger i 2018. Mange lag og organisasjoner som har inntekt fra bingospill får også inntekt fra Norsk Tippings Belago-terminaler som er utplassert i bingohaller. For 2018 ble det gjennom bingoentreprenørene fordelt 68,6 millioner kroner fra Belago. Pr 31.12.2018 var 1642 Belago-terminaler utplassert i 215 bingohaller. Bingoentreprenørene har rapportert at de har fordelt inntekt fra Belago til 3200 lag og foreninger.

Ved utgangen av året stod det databingoterminaler i alle bingohallene, bortsett fra en, og det var utplassert i overkant av 6000 databingoterminaler. Dette er omtrent uendret fra tidligere år.

Bingo uten entreprenør

Nøkkeltal år 2018 (tal i millionar kroner)

 ForeningsbingoRadio/TV-bingoSum
Brutto omsetning51,861,4113,2
- gevinstkostnad34,92963.9
Netto omsetning =16,832,449,3
- administrative kostnader6,43,39,8
Overskot til formål =10,42939,4
Formåla sin del av brutto omsetning20,1 %47,3 %
Formåla sin del av netto omsetning61,6 %89,6 %
Gevinstprosent67,447,2

I 2018 vart det gitt 160 løyve til vanleg foreiningsbingo og 63 løyve til radio/TV-bingo.