Før du skal arrangere et smålotteri må du sjekke om du tilfredsstiller kravene for å arrangere lotteriet. Deretter må du melde inn smålotteriet og til slutt rapportere omsetningen.

Et smålotteri er et lotteri med årlig omsetning på inntil 200 000 kroner.

Hvem kan arrangere smålotteri?

Lokale frivillige lag, samt humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner kan holde lotterier for å skaffe inntekter til formålet sitt.

Offentlige institusjoner, som skoler, skoleklasser og foreldrearbeidsutvalg kan ikke arrangere smålotteri. Russegrupper blir heller ikke godkjent til å holde smålotteri da de ikke blir sett på som en ideell og frivillig organisasjon.

Krav for å arrangere smålotteri

Dette er noen av kravene for å arrangere lotteri:

 • Innmelding av lotteriet skal skje 14 dager før loddsalget starter.
 • Samlet omsetning på slike lotterier kan ikke være over 200 000 kroner pr. kalenderår.
 • Lotteriet må være basert på tradisjonelle lodd eller loddbøker.
 • Skrapelodd kan ikke brukes i smålotterier.
 • Gevinster skal trekkes på forhånd eller ved etterhåndstrekning på en bestemt dato.
 • Loddsalget skal bare skje i en loddsalgsperiode som er bestemt på forhånd.
 • Inntektene fra lotteriet kan ikke gå til kommersielt basert virksomhet eller privatpersoner.
 • Pengepremier og alkohol kan ikke brukes som gevinst i lotteriet.
 • Gavekort kan brukes som gevinst så lenge disse bare kan veksles inn i varer og ikke direkte i kontanter.
 • Viss loddsalget har startet kan man ikke utvide salgsperioden eller omsetningen.
 • Et nytt lotteri kan ikke startes opp før det gamle er rapportert. Søknad om nytt lotteri må sendes Lotteritilsynet.

I tillegg anbefaler vi at gevinstverdien bør utgjøre minst 25 prosent av planlagt omsetning.

Covid-19-unntak:

Smålotteri skal tradisjonelt være lotteri basert på loddsalg ved bruk av papirlodd eller loddbok (nummerert). Det er ikke anledning til digitalt lotteri. På grunn av covid-19 har vi gjort et midlertid unntak fra denne regelen ved at loddkjøper kan meddele per melding på Facebook eller Vipps at de ønsker å kjøpe lodd. Ansvarlig arrangør (f.eks. idrettslaget, korpset el.) er da ansvarlig for å registrere loddkjøper i et dokument (f.eks. Excel, Word, loddbok) med navn og antall lodd. Hvert lodd skal ha et unikt loddnummer. Dere kan trekke selv ut fra en slik liste. Loddkjøper skal på spørsmål få se at de er registrert med rett antall lodd i dette dokumentet.

Meld inn lotteriet

NB: Ikke bruk Internet Explorer da skjemaet ikke fungerer i denne nettleseren.

Registrer smålotteri her

Dersom vi ikke godkjenner lotteriet vil du få skriftlig vedtak tilsendt innen 14 dager etter du har søkt.

Når lotteriet er ferdig

Når lotteriet er avsluttet, rapporterer du inn omsetningen innen en måned etter loddsalget er over. Du rapporterer ved hjelp av lotterinummeret som står i kvitteringen du mottok ved registrering av smålotteriet.

Rapporter avslutning av smålotteri her

Dersom du ikke kan bruke løsningen for elektronisk innmelding, kan du laste ned og fylle ut papirversjon av meldings- og rapportskjema for smålotteri, og sende det som vedlegg til e-post, eller som vanlig post.

Har du spørsmål?  Ta kontakt