Et smålotteri er et lotteri med årlig omsetning på inntil 200 000 kroner.
Vær oppmerksom på at smålotteri skal meldes inn til til Lotteritilsynet, se lenke lenger nede i artikkelen.

Hvem kan arrangere smålotteri?

Lokale frivillige lag samt humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner kan holde små, tradisjonelle lotterier på en enkel måte. Offentlige institusjoner, som skoler, skoleklasser og foreldrearbeidsutvalg kan ikke arrangere smålotteri.

Vilkår for å arrangere smålotteri

Målet er at organisasjonen kan skaffe seg lotteriinntekter til organisasjonens formål uten å måtte søke om tillatelse. Det er nok å sende melding om lotteriet til Lotteritilsynet. Noen vilkår må likevel være oppfylt for at lotteriet skal kunne defineres som smålotteri:

  • Samlet omsetning på slike lotterier kan ikke være over 200 000 kroner pr. kalenderår.
  • Lotteriet må være basert på tradisjonelle lodd eller loddbøker.
  • Skrapelodd kan ikke brukes i smålotterier.
  • Gevinster skal trekkes på forhånd eller ved etterhåndstrekning på en bestemt dato.
  • Loddsalget skal bare skje i en loddsalgsperiode som er bestemt på forhånd.
  • Inntektene fra lotteriet kan ikke gå til kommersielt basert virksomhet eller privatpersoner.
  • Pengepremier kan ikke brukes som gevinst i lotteriet.
  • Gavekort kan brukes som gevinst så lenge disse bare kan veksles inn i varer og ikke direkte i kontanter.

Når det gjelder gevinstandel er ikke dette fastsatt i regelverket for smålotteri, men vi anbefaler at gevinstverdien bør utgjøre minst 25 prosent av planlagt omsetning. Dette tilsvarer kravet som gjelder for store lotteri.

Registrere smålotteri

Smålotterier kan meldes elektronisk til Lotteritilsynet. Som bruker vil du få fortløpende veiledning gjennom den elektroniske løsningen, og målet er at organisasjonen på denne måten får nok informasjon om gjennomføring av lotteriet.

Lotteritilsynet skal ha melding om smålotteri 14 dager før loddsalget starter. Vi ønsker at alle bruker løsningen for elektronisk innmelding av smålotterier.

Registrer smålotteri her.

NB: Ikke bruk Internet Explorer da skjemaet ikke fungerer i denne nettleseren.

Tilbakemelding ved avslag

Dersom lotteriet ikke kan gjennomføres, vil dere få tilbakemelding om dette før loddsalget starter. Dette gjelder blant annet dersom søkerne ikke blir definerte som lokale frivillige lag og organisasjoner. Det kan for eksempel gjelde offentlige institusjoner som skoler, aldershjem eller kirker, med unntak av lotterier som blir arrangert av organer innenfor kirken der inntektene ikke går til klart offentlige oppgaver.  Etter vedtak om avslag kan ikke lotteriet gjennomføres.  Vi sender vedtak om dette innen 14 dager etter at meldingen er registrert.

Rapportere smålotteri

Når lotteriet er avsluttet, må dere rapportere for lotteriet senest en måned etter at perioden for loddsalg er over. Det er viktig at dere tar vare på nummeret som blir generert ved innmeldingen av lotteriet. Lotterinummeret står på skjermbildet etter avsluttet elektronisk innmelding og i e- postmeldingen som innsenderen mottar. Lotterinummeret skal brukes når det skal rapporteres regnskapsopplysninger om lotteriet.

Rapporter avslutning av smålotteri her.

Dere kan ikke starte opp et nytt lotteri før dere har rapportert for det gamle.

Dersom dere ikke kan bruke løsningen for elektronisk innmelding, kan dere laste ned og fylle ut papirversjon av meldings- og rapportskjema for smålotteri (LT-M/R-010), og sende det som vedlegg til e-post, eller som vanlig post.

Har dere spørsmål?  Ta kontakt.