Lotteritilsynet anmeldte Lyoness til politiet 1. oktober 2019. Nå har politiet henlagt anmeldelsen på grunn av manglende kapasitet til å behandle saken.

Anmeldelsen av Lyoness 1. oktober 2019 gjaldt Lyoness Norway AS, Lyoness Europe AG, myWorld Nordic AS og Lyconet International AG for å drive ulovlig pyramidevirksomhet i Norge.

-Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. Politiets henleggelse endrer ikke Lotteritilsynet, Lotterinemnda og Oslo byfogdembetes avgjørelser om at Lyoness må stanse all virksomhet i Norge, sier Monica Alisøy Kjelsnes, seniorrådgiver og jurist i Lotteritilsynet.

Monica Alisøy Kjelsnes

Monica Alisøy Kjelsnes

Advarer mot Lyoness

Lotteritilsynet advarer mot Lyoness. Dette er en ulovlig pyramidevirksomhet der mesteparten av inntektene kommer fra verving av deltakere. Deltakerne oppfordres til å investere i virksomheten med lovnad om å tjene mye penger på kort tid, men risikerer å tape pengene. Svært mange mennesker har blitt lurt av Lyoness og vi oppfordrer alle om å holde seg unna

Les mer om pyramidespill.

Sparepenger har gått tapt

Virksomheten til Lyoness har påført mange mennesker og deres familier økonomiske og sosiale problemer. I løpet av få år har 175 000 nordmenn latt seg verve til Lyoness. Minst 15 000 av disse har til sammen betalt minst 500 millioner kroner til Lyoness uten å få noen varer eller tjenester tilbake med tilsvarende verdi. Mange har gjort dette etter å ha fått uriktig informasjon om at dette er en sparing eller investering som vil gi en avkastning ti ganger det innbetale om få år.

Den ulovlige virksomheten til Lyoness har rammet både ressurssterke folk og sårbare grupper. Flere har brukt opp sparepengene sine og tatt opp lån.

Mange føler seg lurt av Lyoness

I 2018 fattet Lotteritilsynet vedtak om at myWorld Norway AS (tidligere Lyoness Norway AS) og Lyoness Europe AG umiddelbart måtte stanse all virksomhet i Norge.

Lyoness klagde på vedtaket, men klagen ble ikke tatt til følge av Lotterinemnda, som er klageinstans.

Lyoness har også hatt flere runder der de har krevd å få holde frem virksomheten i Norge frem til et eventuelt søksmål, noe som er avvist av Oslo byfogdembete.

I oktober 2019 anmeldte Lotteritilsynet Lyoness til politiet.

-Virksomheten til Lyoness innebærer et grovt brudd på lotteriloven. Mange føler seg lurt av Lyoness, og sakens alvor og omfang gjør at vi mener det var riktig å anmelde selskapet til politiet, sier Alisøy Kjelsnes.

Krav om å få pengene tilbake må rettes mot selskapet

Lotteritilsynet har mottatt mange henvendelser fra personer som har tapt penger på Lyoness. Lotteritilsynet kan ikke pålegge Lyoness å betale tilbake pengene.

-De som ønsker pengene tilbake må fremme krav mot selskapet, er rådet fra Alisøy Kjelsnes.

Lotteritilsynet kan klage på politiets henleggelse.