Deling av stiftelse må godkjennes av Stiftelsestilsynet. Deling blir regnet som omdanning, og det er derfor reglene i kapittel 6 av stiftelsesloven som gjelder.

Et vedtak om deling kan gå ut på at en stiftelse skal deles i to eller flere nye stiftelser (deling for nyoppretting), eller at en eller flere eksisterende stiftelser overtar det som skal deles (deling for sammenslåing). Delingsvedtaket skal opplyse hvordan stiftelsens eiendeler, rettigheter og forpliktelser skal fordeles mellom de stiftelsene som deltar i delingen.

For deling gjelder saksgang og regler om sammenslåing tilsvarende.

Dersom det ved delingen skal opprettes en ny stiftelse, må dette gjøres før delingen kan registreres. Du finner mer informasjon om dette under Opprett ny stiftelse.

Se hjelpeskjema for nødvendige vedlegg til søknad om deling av stiftelse.

Send søknad til postmottak@lottstift.no eller til Stiftelsestilsynet, Postboks 800, 6805 Førde.

Har du fortsatt spørsmål?  Gå til «spørsmål og svar», eller ta kontakt.