En ny ordning for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg ble etablert i 2010. Ordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. De som fyller vilkårene kan søke om kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.
Les mer på Les meir om momskompenasjon for idrettsanlegg her. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvaltar denne ordningen.

Anlegg med spillemidler

Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler, bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. En godkjent spillemiddelsøknad er et vilkår for å søke om kompensasjon for merverdiavgift.

Rammer og vilkår

Ordningen er rammestyrt, det betyr at godkjente søkere får en prosentvis lik avkorting dersom de godkjente søknadsbeløpene er større enn rammen. I 2016 ble det bevilget ca 192 millioner kroner til ordningen, og alle som søkte i 2016 fikk omtrent full kompensasjon (99,8%) av godkjent søknadsbeløp.

Søknadsfrist momskompensasjon idrettsanlegg

Søknadsfristen er 1. mars 2018.
De som ikke rakk søknadsfristen i 2017, kan søke om kompensasjon i 2018.

Informasjon om ordningen

Du finner mer informasjon om ordningen med momskompensasjon på idrettsanlegg her.