Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg ble etablert i 2010. Ordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, og gjelder anlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010. De som fyller vilkårene kan søke om kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter denne ordningen.

Anlegg med spillemidler

Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggearbeidet er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler, bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. En godkjent spillemiddelsøknad er et vilkår for å søke om kompensasjon for merverdiavgift.
Sjekk vilkår for å søke.

Søknadsfrist momskompensasjon idrettsanlegg

Søknadsfristen er gått ut.

Vi åpner for søknad  første halvdel av januar 2021.

Utbetaling av tilskudd 2020

Se oversikt over søknad og søknadsbeløp 2020 (pdf).