Ordningen med momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg omfatter anlegg som blant annet oppfyller vilkårene for å få tilskudd fra spillemidlene for bygging/rehabilitering av idrettsanlegg. For å søke om momskompensasjon må søknaden om spillemiddeltilskudd være godkjent. I tillegg må anlegget og anleggsregnskapet være ferdigstilt og ferdigattestert av kommunens revisor. Dere trenger ikke å ha mottatt spillemiddeltilskuddet for å søke om momskompensasjon.

Regelverk og informasjon

Hvem kan søke?

  • idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
  • idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund
  • sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund
  • sammenslutninger under Den Norske Turistforening
  • sammenslutninger under Norges Bilsportforbund
  • sammenslutninger under Det frivillige skyttervesen
  • aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper
  • stiftelser
  • andre sammenslutninger

Byggestart

Ordningen gjelder idrettsanlegg hvor byggearbeidene startet etter 1. januar 2010. Dersom utbyggingen skjer gjennom flere byggetrinn, er det kun byggetrinn satt i gang etter 1. januar 2010 som kan vere med i søknad om kompensasjon.

Minstegrense

For å søke om momskompensasjon må det være minimum 15 000 kroner i søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader.

Kommunale/fylkeskommunale anlegg

Anlegg som bygges i regi av kommuner/fylkeskommuner kan ikke søke om momskompensasjon etter denne ordningen.

Gå til søk om kompensasjon idrettsanlegg.