Praktisk informasjon når du skal søke

Når du skal søke om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg er det viktig å merke seg følgende:

  • Ha alle opplysninger og vedlegg klar før du starter. Søknadsskjemaet er elektronisk, og vedleggene skal legges ved søknaden. Det er derfor viktig å ha kopi av alle vedlegg ferdig innskannet på datamaskinen. Sjekk hvilke vedlegg du skal ha.
  • Sjekk at anleggsnummer på vedleggene stemmer med anlegget dere søker om kompensasjon for.  Sjekk anleggsnummer og anleggsenhet her.
  • Tallene som fylles ut i søknadsskjemaet skal i utgangspunktet samsvare med de tallene som går fram av regnskapssammendraget. Dette kan likevel avvike dersom dere søker på enkelte byggetrinn.
  • Du må logge på via ID-porten.
  • Skjemaet kan mellomlagres, og du kan ta det fram igjen og fullføre utfyllingen senere.
  • Kvittering, med bekreftelse vedlagt kopi av søknaden, blir sendt til den e-postadressen som du har registrert når søknaden er sendt.

Mer søknadsveiledning.

Søk her

Søknadsfristen er 1. mars 2021.