Momskompensasjon til idrettsanlegg – tildeling 2021

I 2021 fikk Lotteri- og stiftelsestilsynet 563 søknader om kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Samlet godkjent søknadsbeløp var på 292 708 409 kroner, og det ble full kompensasjon i 2021. Det betyr at alle som fikk godkjent søknaden fikk utbetalt beløpet det var søkt om.

Av 563 søknader vart 532 godkjent, 5 avslått, 9 avvist og 17 vart trukket.

Fristen for å søke om kompensasjon for utgifter til merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg var 1. mars 2021.

Last ned oversikt over søknader og søknadsbeløp (Excel).

Opne oversikt over søknader og søknadsbeløp i PDF.

 

Utvikling for mva-kompensasjon til idrettsanlegg

Nedenfor finner du tall og statistikk for hvert år tilbake til 2010.
Her kan du søke i ulike tildelinger fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Idrettsanlegg 2020

I 2020 kom det inn 535 søknader. I alt 502 vart godkjent, 2 avslått, 3 avvist, og 28  treblekt. Samlet godkjent søknadsbeløp var på 289 558 836 kroner. I 2020 ble det gitt full kompensasjon. Det betyr at alle som fikk godkjent søknaden fikk utbetalt beløpet det var søkt om.

Idrettsanlegg 2019

I 2019 kom det inn 538 søknader. I alt 517 ble godkjente, 6 avslått, 8 avviste, og 7 ble trukket. Samlet godkjent søknadsbeløp var på 271 293 857 kroner. I 2019 ble det full kompensasjon. Det betyr at alle som fikk godkjent søknaden fikk utbetalt beløpet det var søkt om.

Idrettsanlegg 2018

Av ialt 490 søknader ble 474 godkjent i 2018, 8 søknader ble avvist og 8 ble trekt. Samlet godkjent søknadsbeløp var på 304 002 686 kroner. Inklusive ekstrabevillinger på 119 millioner kroner ble rammen den samme som godkjent søknadsbeløp. Det betyr at alle med godkjent søknad fikk utbetalt det beløpet det var søkt om.

Idrettsanlegg 2017

I 2017 kom det inn 512 søknader. I alt 459 ble godkjent, 33 avviste, og 20 ble trukket. Samlet godkjent søknadsbeløp var på 169 302 568 kroner. I 2017 ble det full kompensasjon, det betyr at alle som fikk godkjent søknaden fikk utbetalt beløpet det var søkt om.

Idrettsanlegg 2016

Av 419 søknader ble 396 godkjente i 2016, med et samlet godkjent søknadsbeløp på 192 271 948 kroner. Utbetalt beløp ble 191 862 328 kroner, som er omtrent full kompensasjon (99,8 %) av det godkjente søknadsbeløpet. Totalt 23 søknader ble avvist/avslått, dette er færre enn tidligere.

Idrettsanlegg 2015

I 2015 ble 407 av 451 søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg godkjent. Godkjent søknadsbeløp var på 171,9 millioner kroner. Inklusive ekstrabevilgning var rammen på 171,9 millioner kroner, som betyr ingen avkortning i 2015.

Idrettsanlegg 2014

I 2014 ble 292 av 324 søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg godkjent. Rammen var i 2014 på 113,81 millioner kroner, godkjent søknadsbeløp var på 113,83 millioner kroner. Det ble dermed en avkortning i søknadsbeløpet på 0,02 %.

Idrettsanlegg 2013

I 2013 ble 212 av 246 søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg godkjent. Rammen var på 63,8 millioner og det ble tildelt tilsammen 62,3 millioner kroner.

Idrettsanlegg 2012

I 2012 ble 175 av tilsammen 226 søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg godkjent. Avkortingen i 2012 var på 10,6 prosent og det betyr en total utbetaling på 60,4 millioner kroner.

Idrettsanlegg 2011

I 2011 bevilget Stortinget en ramme på 60 millioner kroner til ordningen med momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, og søknadsfristen ble flyttet til 15. august 2011.

Totalt fikk vi inn 108 søknader dette året, med et søknadsbeløp på 34 835 715 kroner. Status, etter endelig klagebehandling, er at 76 søkere har fått kompensert til sammen 26 728 211 kroner. 32 søknader ble avslått eller avvist. Rammen for 2011 ble heller ikke brukt opp, så de som fikk innvilget søknaden sin i 2011, fikk også kompensert 100 prosent av det godkjente søknadsbeløpet.

Her finner du mer informasjon:

Idrettsanlegg 2010

For søknadsåret 2010 bevilget Stortinget en ramme på 50 millioner kroner til ordningen med momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Søknadsfristen ble satt til 15. oktober 2010. På grunn av den sene søknadsfristen ble det bestemt at saksbehandlingen kunne fortsette i 2011.

Totalt fikk vi inn 76 søknader med et søknadsbeløp på til sammen 18 716 458 kroner. Etter klagebehandlingen var det 53 søkere som mottok 14 330 509 kroner i kompensasjon. 23 søknader ble avslått. Det betyr at rammen ikke ble brukt opp, og de som fikk innvilget søknaden sin, fikk kompensert 100 % av det godkjente søknadsbeløpet.

Her finner du mer informasjon: