Opne data

er datasett som er gjort tilgjengeleg slik at dei kan lesast og tolkast av både maskiner og menneske.
Les meir om opne data.

Tilgjengelege dokument

Opne datasett frå Lotteri- og stiftelsestilsynet  fordelt på fagområde:

Bingo:

Sjå også vår side for bingostatistikk.

Lotteri og pengespel:

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar, generell ordning:  

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg:

Sjå også statistikkar og oversikt for våre tilskotsordningar.

Hjelpelinjen:

Fri bruk

Alle som ønskjer det står fritt til å bruke desse datasetta som er gjort tilgjengeleg
under Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Nyttige lenker

Spørsmål?  Ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Anne Mette Hjelle