Publikasjonsarkiv for Lotteri- og stiftelsestilsynet

Her finn du er ein samla oversikt med lenker til relevante publikasjonar i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Tildelingsbrev

Tildelingsbrev 2018

Årsmeldingar og årsrapportar

Årsrapport_2017
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015
Årsrapport 2014
Årsmelding 2013
Årsmelding 2012
Årsmelding 2011
Årsmelding 2010
Årsmelding 2009
Årsmelding 2008
Årsmelding 2007
Årsmelding 2006
Årsmelding 2005
Årsmelding 2004
Årsmelding 2003
Årsmelding 2002
Årsmelding 2001