Publikasjonsarkiv for Stiftelsestilsynet, med lenke til relevante eldre og nyare publikasjonar m.m.

Norske stiftelsar

Informasjon om norske stiftelsar

Du kan søkje på informasjon om norske stiftelsar i Stiftelsesregisteret.

Områdekunnskap