Praktisk informasjon når du skal du søkje

Når du skal søkje om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg er det viktig å merke seg følgjande:

  • Ha alle opplysningar og vedlegg klar før du startar. Søknadsskjemaet er elektronisk og vedlegga skal leggjast ved søknaden. Det er difor viktig å ha kopi av alle vedlegg ferdig innskanna på datamaskina. Sjekk kva vedlegg du skal ha.
  • Sjekk at anleggsnummer på vedlegga stemmer med anlegget som de søkjer om kompensasjon for. Sjekk anleggsnummer og anleggseining her.
  • Tala som du fyller inn i søknadsskjemaet skal i utgangspunktet samsvare med dei tala som går fram av reknekapssamandraget. Dette kan likevel avvike dersom de søkjer på enkelte byggjesteg.
  • Du må logge på via ID-porten.
  • Skjemaet kan mellomlagrast, og du kan ta det fram att og fullføre utfyllinga seinare.
  • Kvittering, med stadfesting vedlagt kopi av søknaden, blir sendt til den e-postadressa du har registrert når søknaden er send.

Meir søknadsrettleiing.


Søknadsfristen er 1. desember 2021.

Søknadsskjema blir opna 15. september 2021.