Temasider for stiftelser

På disse sidene finner du veiledning i aktuelle tema for stiftelser.

Sitter du i styret i en stiftelse og trenger veiledning? Lurer du på hvordan du skal realisere formålet i stiftelsen? Her får du hjelp og veiledning på ulike tema.

Hvordan realisere formålet?

Alle stiftelser har et formål, og alle stiftelser bør ha en plan som skal sikre at formålet blir forsvarlig forvaltet.

Slik kan dere ivareta formålet og unngå en avvikling

Hvis stiftelsen ikke lenger klarer å ivareta formålet fordi kapitalen er liten, kan det bli aktuelt å avvikle stiftelsen. Her finner dere tiltak som kan hjelpe dere med å ivareta formålet og unngå en avvikling.

Styrearbeid i stiftelser

Styret er stiftelsens øverste organ, og ansvarlig for forsvarlig forvaltning av stiftelsen. Les mer om styrearbeid i stiftelser.

Krav til kapitalforvaltning

Krav til forsvarlig forvaltning av kapital gjelder alle stiftelser, men denne veilederen er kanskje spesielt aktuell for dere som sitter i styret i en stiftelse som lever av avkastningen til stiftelsens formue.

Hva er et rimelig honorar og hvem fastsetter godtgjørelsen i stiftelser?

For arbeid som utføres for en stiftelse kan det utbetales honorar, eller «godtgjørelse» som er begrepet som brukes i stiftelsesloven.

Skal stiftelsen kjøpe eller selge eiendom?

Manglende eller dårlige rutiner for kjøp og salg av fast eiendom øker risikoen for mislighold eller at stiftelsen lider tap. Les mer om hvordan dere bør gå fram om dere skal kjøpe eller selge eiendom.

Utdelinger i stiftelser

Utdelinger i stiftelser skal vedtas av styret og være i samsvar med formålet til stiftelsen. Les om hvordan dere kan arbeide med en utdelingsstrategi.

Sitter du i styret i en boligstiftelse?

Les våre anbefalinger for forvaltning og styring av boligstiftelser.

Konsekvenser for stiftelser ved kommunesammenslåing

Hva gjør du når formålet til stiftelsen er knyttet opp mot geografiske grenser i en kommune? Eller når kommunale organ har roller i stiftelsen? Eller når stiftelsen er knyttet til en kommune gjennom bestemmelser i vedtektene? Her får du tips og råd.