Bingo, entreprenørbingo, foreiningsbingoFrivillige organisasjoner, som har et humanitært eller samfunnsnyttig formål, kan arrangere bingo der overskuddet går til organisasjonens formål.

Før organisasjonen kan få tillatelse til å arrangere bingo må den være godkjent som lotteriverdig av Lotteritilsynet.

Det er to ulike typer bingo i Norge:

  • entreprenørbingo
  • foreningsbingo

Entreprenørbingo

Lag og organisasjoner med lotteritillatelse kan søke om tillatelse til bingospill med entreprenør. Dette betyr at det er en profesjonell aktør som arrangerer bingoen på vegne av ett eller flere lag. For bingo med entreprenør vil det være den profesjonelle parten som koordinerer innsending av søknader om bingospill fra foreningene, og som står for regnskapsrapportering fra bingoen.

Søknadsfrist entreprenørbingo

Søknadsfristen for å arrangere bingospill fra starten av et nytt år er
15. oktober året før.

Foreningsbingo

Lag og organisasjoner med godkjent lotteritillatelse kan søke om tillatelse til å arrangere bingo. Det betyr at laget selv står for alt det praktiske rundt avviklingen av bingospillet, og det er foreningens ansvar å sørge for nødvendig regnskapsrapportering til Lotteritilsynet etter at tillatelsen er ferdigspilt.

Det er tre ulike typer foreningsbingo:

  • Foreningsbingo med omsetning inntil 700 000 kroner for hver organisasjon. Her er det krav om full regnskapsrapportering.
  • Foreningsbingo med omsetning inntil 250 000 kroner for hver organisasjon. Her må organisasjonen sende inn forenklet regnskapsrapport.
  • Radio-bingo og TV-bingo for stasjoner med konsesjon. Her er det ingen omsetningsgrense. Det er bare lokalradioer og lokale TV-stasjoner med konsesjon som kan arrangere bingo i lokalradio og lokal-TV.

Det enkelte lag kan få tillatelse til å omsette for inntil 700 000 kroner på hovedspillet. Gebyret for en slik tillatelse er 1250 kroner.

Søknadsfrist foreningsbingo

Generelt kan du søke om foreningsbingo hele året, men skal du ha oppstart frå 1. januar er fristen for å søke 15. oktober året før.

Du kan søke om foreningsbingo via Lotteritilsynets søknadsskjema i ALTINN her.

Eller du kan laste ned papirskjema (PDF med skrivbare felt) ved å gå til søknads- og rapportskjema.

Tillatelse

Den enkelte forening eller organisasjon kan få en bingotillatelse pr. år med en samlet omsetning på inntil 700 000 kroner.
Lag og organisasjoner som er med på entreprenørbingo, får vanligvis utbetalt sin del av overskuddet fire ganger i året – en gang per kvartal.

Du kan søke om entreprenørbingo via Lotteritilsynets søknadsskjema i ALTINN.

Eller du kan laste ned papirskjema (PDF med skrivbare felt) ved å gå til søknads- og rapportskjema.

Autorisasjon

Aktører som skal holde bingo på vegne av godkjente lag og organisasjoner, må være autoriserte. Det er Lotteritilsynet som etter søknad autoriserer entreprenører og innehavere av lokaler som skal brukes til lotteri og bingo.

Du kan søke om autorisasjon via Lotteritilsynets søknadsskjema i ALTINN.
Eller du kan laste ned papirskjema (PDF med skrivbare felt) ved å gå til søknads- og rapportskjema.

Rapportere bingoregnskap

Entreprenører og organisasjoner som selv arrangerer bingo, plikter å sende inn regnskapsrapport etter at bingotillatelsen er ferdigspilt. Ved spill i pott med flere organisasjoner skal regnskapsrapportering og utbetaling gjøres en gang i halvåret.

Rapport leverer du via Lotteritilsynets rapporteringsskjema i ALTINN.

Du kan også rapportere med papirskjema.

Har du spørsmål?  Ta kontakt.