Lotteritilsynet klagde, men politiet opprettholder at de legger vekk Lyoness-saken på grunn av kapasitetshensyn. -Dette betyr ikke at Lyoness driver lovlig. De har lurt mange nordmenn, og vi vil advare mot selskapet.

Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem der inntektene i hovedsak kommer fra verving av deltakere. I løpet av få år har 175 000 nordmenn og 1000 bedrifter blitt vervet til å delta.

Nesten 15 000 mennesker har betalt nærme 500 millioner kroner til Lyoness, uten å få håndfaste produkter med tilsvarende verdi i retur.

-Den ulovlige virksomheten har rammet både ressurssterke grupper og sårbare grupper, som unge, uføre og eldre. Flere har brukt sparepengene sine og tatt opp lån. På samme tid ser vi at pengene har gått til Lyoness, og til sentrale deltakere som sitter på toppen av pyramidevirksomheten, sier Monica Alisøy Kjelsnes, seniorrådgiver i Lotteritilsynet.

Har ikke lov å ha aktivitet i Norge 

Lyoness- saken har pågått i flere år:

  • I 2018 fattet Lotteritilsynet vedtak om at myWorld Norway AS (tidligere Lyoness AS) og Lyoness Europe AG umiddelbart måtte stanse all aktivitet i Norge.
  • Lyoness klagde på vedtaket, men Lotterinemnda, som er klageinstans, tok ikke klagen til følge.
  • Lyoness har også krevd å få holde frem virksomheten i Norge frem til et eventuelt søksmål, men det har Oslo byfogdembete avvist.
  • I 2019 anmeldte Lotteritilsynet Lyoness Norway AS, Lyoness Europe AG, myWorld Nordic AS, Lyconet International AG og flere personer i denne selskapsstrukturen til politiet, fordi alvoret og omfanget i saken er så stort.  Tilsynet bad om etterforsking og påtale av mulige straffbare forhold knyttet til lotteriloven § 16 om ulovlig pyramidevirksomhet, straffeloven og andre lover.
  • Våren 2020 la politiet vekk saken på grunn av kapasitetshensyn.
  • Lotteritilsynet klagde på at saken ble henlagt.
  • Politiet endret ikke avgjørelsen om å legge vekk saken på grunn av kapasitetshensyn. Denne avgjørelsen er endelig, og kan ikke klages på.

-At politiet har lagt vekk saken på grunn av ressurser betyr ikke at Lyoness driver lovlig i Norge. Vedtaket vårt om at de må stanse all aktivitet i Norge står fast. Lyoness har lurt mange, og vi oppfordrer alle til å holde seg unna dem, sier Kjelsnes.

Monica Alisøy Kjelsnes

– At politiet har lagt vekk saken betyr ikke at Lyoness driver lovlig i Norge, sier Monica Alisøy Kjelsnes i Lotteritilsynet.

-Vi har klart å stanse mesteparten av den ulovlige aktiviteten i Norge, og det er vi fornøyde med. På samme tid ser vi at Lyoness sitter igjen med stor økonomisk vinning fra en aktivitet som innebærer grove brudd på loven, og at det er mange skadelidende i saken. Men vi har forståelse for at det kan være vanskelig for politiet å prioritere en så ressurskrevende sak slik situasjonen er nå.

Mange spør hva de skal gjøre 

Lotteritilsynet har fått mange spørsmål fra personer som har tapt penger på Lyoness.

-Vi har ikke myndighet til å pålegge selskapet å betale tilbake pengene. De som ønsker det må fremme krav mot selskapet, avslutter Kjelsnes.