Krisepakke 3 gjaldt for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søknadsfristen var 15. januar 2021. Vi foretar puljevise utbetalinger framover. Vi planlegger en større utbetaling i uke 4.

Nøkkeltall søkere

Det samlede søknadsbeløpet er på 1 317 069 924 kroner. Søkerne kan få tildelt mellom 50 og 70 prosent av godkjent søknadsbeløp, det tilsvarer 874 477 364 kroner.

  • Vi har fått inn 6595 søknader
  • Det er søkt om støtte for 25 153 arrangement og annen aktivitet
  • 5891 organisasjoner har søkt

Her kan du se liste over søkere.

I krisepakke 3 kunne det søkes om:

  • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangert i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokale).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag på grunn av at andre sitt arrangement eller annen spesifisert aktivitet er helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.
  • For annen spesifisert aktivitet kunne det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.

Utvalgte nøkkeltall

 

Puljevis utbetaling

Vi planlegger en større utbetaling i uke 4.

Tredje utbetaling 11. januar var på nærmere 134 millioner kroner. Dette omfatter 4 214 arrangement og annen aktivitet fra 1158 søknader. Totalt er det utbetalt over 281 millioner kroner for over 8 500 arrangement og aktiviteter så langt i krisepakke 3.

Last ned oversikt over tredje utbetaling 11. januar 2021.

Last ned liste over samlet utbetaling i krisepakke 3