Lotteri- og stiftelsestilsynet har behandlet ferdig alle søknadene i krisepakke 3 for frivilligheten. Krisepakke 3 gjaldt for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søknadsfristen var 15. januar 2021.

 • Det er utbetalt nærmere 833 millioner kroner
 • Det er betalt ut kompensasjon til 24 706 arrangement
 • Det kom inn 6597 søknader
 • Det samlede søknadsbeløpet var på over 1,3 milliarder kroner
 • 6240 søknader er godkjent med et søknadsbeløp på totalt 1079 millioner kroner
 • 270 søknader med et søknadsbeløp på nærmere 251 millioner kroner er godkjent, men er nedjustert med nærmere 53 millioner kroner
 • 60 søknader med et søknadsbeløp på 31,5 millioner kroner er avslått.
 • 27 søknader med et søknadsbeløp på 4 millioner kroner er truket.

Vi har hatt puljevise utbetalinger, for at pengene skulle komme ut til frivilligheten så raskt som mulig.

Last ned oversikt over søkere og tildelt beløp.

Utbetaling til klubbene i eliteserien og OBOS-ligaen: For å få et riktig bilde av kompensasjonen til disse klubbene må krisepakke 2 og 3 sees i sammenheng.

I krisepakke 3 kunne det søkes om:

 • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangert i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
 • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg).
 • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokale).
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag på grunn av at andre sitt arrangement eller annen spesifisert aktivitet er helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.
 • For annen spesifisert aktivitet kunne det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.

Utvalgte nøkkeltal

Bruk menyknappen oppe til høgre i grafene for fullskjermvisning.

.

.

Krisepakke 3 gjaldt for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020. Søknadsfristen var 15. januar 2021.