Fagblogg Fagblogg tittel
for Lotteri- og stiftelsestilsynet

Blir du også slik når du høyrer ordet tilsyn?

Dette er Steffen, som representerer nokre av brukarane våre.  Ja, tilsyn har gjerne ei litt streng, skummel klang. Sit du i eit styre blir du kanskje litt sveitt når det er snakk om tilsyn. Du tenker kanskje at Stiftelsestilsynet berre leitar etter lovbrot og feil. Nokre gongar avdekker vi rett nok alvorlege…
Les heile saka


Om bloggen

På fagbloggen delar eigne tilsette tankar og synspunkt på ansvarsområdet vårt på ein litt mindre byråkratisk måte enn elles. Vi kan mykje om det vi driv med og fagkunnskapen vår kan kome til nytte i samfunnsdebatten.

Abonner på bloggen vår

Oppgi epostadressa di for å abonnere på bloggen og motta varsler om nye innlegg på epost

Svenskar må oftare stenge seg ute frå pengespel enn nordmenn

Etter at Sverige fekk lisensmodell i januar 2019 har mange fleire svenskar stengt seg ute frå alt pengespel. I Noreg blir dei aller fleste spelarane stoppa av andre ansvarlegheitstiltak før dei får problem.
Les heile saka

Koronakrisa og marknadsføring av pengespel

Dei siste vekene har Lotteritilsynet lagt merke til nokre pengespelreklamar og medieoppslag som har gjort oss bekymra. Ikkje fordi dei er direkte ulovlege, men fordi dei framstiller pengespel på ein måte som kanskje er ekstra uheldig akkurat no.
Les heile saka

Norske stiftelsar har ei lang historie i å hjelpe, støtte og fremje kvinner

Ei reise i stiftelsesregisteret er ei interessant reise i tid og i kvinnekamp. Ein stiftelse er eigd av formålet, og gjennom søk i registeret kan du finne gamle og nye stiftelsar, som har som mål å sikre kvinners rettar og likestilling. Du finn gamle stiftelsar, der…
Les heile saka

Ikkje bruk pengespel for å gløyme

Den nye kvardagen aukar risikoen for speleproblem for mange. Fleire som følgjer problem med spel tett ventar ein vekst. Men det finst hjelp, og her er nokre gode råd.
Les heile saka