Fagblogg
for Lotteri- og stiftelsestilsynet

Er det dobbelt så mange speleavhengige i Norge som i Danmark?

Svaret på dette spørsmålet er at det ikkje finst norske og danske data som direkte kan samanliknast.
Les heile saka

Terninger illustrasjon

Om bloggen

På fagbloggen delar eigne tilsette tankar og synspunkt på ansvarsområdet vårt på ein litt mindre byråkratisk måte enn elles. Vi kan mykje om det vi driv med og fagkunnskapen vår kan kome til nytte i samfunnsdebatten.

Abonner på bloggen vår

Oppgi epostadressa di for å abonnere på bloggen og motta varsler om nye innlegg på epost

Springbrett eller sikkerhetsnett?

Har du vært på sirkus? Da har du sett akrobatene. Disse spenstige sjelene som hopper og henger, svinger og snurrer og klamrer seg til trapeset høyt under telt-taket.
Les heile saka

Omdømme, kva er det og kva betyr det for stiftelsen?

«Evig eies kun et dårlig rykte» syng Henning Kvitnes og Eva Weel Skram. Er det slik? Omdømme er summen av dei oppfatningar andre har av oss og er knytta til vår åtferd. Alle har såleis eit omdømme, men er du det bevisst og veit du korleis du byggjer det?
Les heile saka

Eit meir moderne og effektivt tilsyn – årsrapport 2016

Lotteri- og stiftelsestilsynet har følgt opp regjeringa sine signal om å modernisere og effektivisere staten. Vi har prioritert arbeidet med å gjere tenestene våre brukarvenlege, og vi moderniserer rutinar og interne system.
Les heile saka