Fagblogg Fagblogg tittel
for Lotteri- og stiftelsestilsynet

2020 var eit spesielt år – både for brukarane våre og oss

Koronapandemien og dei nasjonale tiltaka prega 2020, både for Lotteri- og stiftelsestilsynet og ikkje minst for brukarane våre. Eit krevjande år, men eg meiner vi har gjort det vi kan for å dempe konsekvensane. 
Les heile saka


Om bloggen

På fagbloggen delar eigne tilsette tankar og synspunkt på ansvarsområdet vårt på ein litt mindre byråkratisk måte enn elles. Vi kan mykje om det vi driv med og fagkunnskapen vår kan kome til nytte i samfunnsdebatten.

Abonner på bloggen vår

Oppgi epostadressa di for å abonnere på bloggen og motta varsler om nye innlegg på epost

Svenskar må oftare stenge seg ute frå pengespel enn nordmenn

Etter at Sverige fekk lisensmodell i januar 2019 har mange fleire svenskar stengt seg ute frå alt pengespel. I Noreg blir dei aller fleste spelarane stoppa av andre ansvarlegheitstiltak før dei får problem.
Les heile saka

Koronakrisa og marknadsføring av pengespel

Dei siste vekene har Lotteritilsynet lagt merke til nokre pengespelreklamar og medieoppslag som har gjort oss bekymra. Ikkje fordi dei er direkte ulovlege, men fordi dei framstiller pengespel på ein måte som kanskje er ekstra uheldig akkurat no.
Les heile saka

Norske stiftelsar har ei lang historie i å hjelpe, støtte og fremje kvinner

Ei reise i stiftelsesregisteret er ei interessant reise i tid og i kvinnekamp. Ein stiftelse er eigd av formålet, og gjennom søk i registeret kan du finne gamle og nye stiftelsar, som har som mål å sikre kvinners rettar og likestilling. Du finn gamle stiftelsar, der…
Les heile saka

Ikkje bruk pengespel for å gløyme

Den nye kvardagen aukar risikoen for speleproblem for mange. Fleire som følgjer problem med spel tett ventar ein vekst. Men det finst hjelp, og her er nokre gode råd.
Les heile saka