Fagblogg Fagblogg tittel
for Lotteri- og stiftelsestilsynet

Koronakrisa og marknadsføring av pengespel

Dei siste vekene har Lotteritilsynet lagt merke til nokre pengespelreklamar og medieoppslag som har gjort oss bekymra. Ikkje fordi dei er direkte ulovlege, men fordi dei framstiller pengespel på ein måte som kanskje er ekstra uheldig akkurat no.
Les heile saka

Illustrasjon lov over spill

Om bloggen

På fagbloggen delar eigne tilsette tankar og synspunkt på ansvarsområdet vårt på ein litt mindre byråkratisk måte enn elles. Vi kan mykje om det vi driv med og fagkunnskapen vår kan kome til nytte i samfunnsdebatten.

Abonner på bloggen vår

Oppgi epostadressa di for å abonnere på bloggen og motta varsler om nye innlegg på epost

Ikkje bruk pengespel for å gløyme

Den nye kvardagen aukar risikoen for speleproblem for mange. Fleire som følgjer problem med spel tett ventar ein vekst. Men det finst hjelp, og her er nokre gode råd.
Les heile saka

Formålet må alltid komme først

Stiftelsar med liten eigenkapital bør slåast saman eller avviklast, skriv BI- professor og tidlegare medlem av Stiftelsesklagenemnda, Caroline D. Ditlev-Simonsen, i DN 30.juli. Ho løftar eit viktig tema, og vi ser i vårt arbeid med norske stiftelsar at det er varierande kunnskap om handlingsplikta og ansvaret styret har.
Les heile saka

Eit stort steg i riktig retning

Det er ein grunn til at utanlandske spelselskap ikkje har lov til å køyre på med reklame på norske fjernsynsskjermar. Det er for å beskytte dei som er speleavhengige, eller som står i fare for å bli det. Vi støttar difor forslaget om å stoppe dei.
Les heile saka