Fagblogg
for Lotteri- og stiftelsestilsynet

Stiftelse eller foreining som driftsform?

Har du eit formål du ønskjer å oppnå? Kanskje planlegg du å samle inn pengar til eit godt prosjekt i Afrika. Eller kanskje planlegg du å starte opp ein festival? Då lurer du kanskje på kva selskapsform du skal velje.
Les heile saka


Om bloggen

På fagbloggen delar eigne tilsette tankar og synspunkt på ansvarsområdet vårt på ein litt mindre byråkratisk måte enn elles. Vi kan mykje om det vi driv med og fagkunnskapen vår kan kome til nytte i samfunnsdebatten.

Abonner på bloggen vår

Oppgi epostadressa di for å abonnere på bloggen og motta varsler om nye innlegg på epost

Flere stiftelser leverer regnskap tidligere

Etter overgang til obligatorisk elektronisk innsending via Altinn, leverer flere stiftelser regnskap tidligere.
Les heile saka

Nøkkeltal og statistikk på nettsida

Vi jobbar kontinuerleg med å forbetre våre nettsider og gjere informasjonen lettare tilgjengelig for våre brukarar. No har vi visualisert mange av våre nøkkeltal og statistikkar, slik at det blir lettare for brukarane å finne informasjon og få oversikt.
Les heile saka

Fleire regelverksendringar og utgreiingar på trappene – viktig for frivillige organisasjonar!

Regjeringa si spelemelding «Alt å vinne – Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk» (Meld. St. 12 (2016-2017)) vart handsama i Stortinget i mai i år.
Les heile saka