Arkiv for fagbloggen

2020 var eit spesielt år – både for brukarane våre og oss

Koronapandemien og dei nasjonale tiltaka prega 2020, både for Lotteri- og stiftelsestilsynet og ikkje minst for brukarane våre. Eit krevjande år, men eg meiner vi har gjort det vi kan for å dempe konsekvensane. 
Les heile saka

Fjorårets sommarvikarar: – Du bør søke sommarjobb i Lotteri- og stiftelsestilsynet

På juss-studiet har vi alle opplevd at dei store private advokatfirmaa blir flagga som attraktive å søke sommarjobb eller trainee-stilling hos. Arbeidserfaring innan offentleg forvaltning kan til samanlikning verke mindre interessant. Vi meiner det motsette kan vere vel så riktig.
Les heile saka

Blir du også slik når du høyrer ordet tilsyn?

Dette er Steffen, som representerer nokre av brukarane våre.  Ja, tilsyn har gjerne ei litt streng, skummel klang. Sit du i eit styre blir du kanskje litt sveitt når det er snakk om tilsyn. Du tenker kanskje at Stiftelsestilsynet berre leitar etter lovbrot og feil. Nokre gongar avdekker vi rett nok alvorlege…
Les heile saka

Svenskar må oftare stenge seg ute frå pengespel enn nordmenn

Etter at Sverige fekk lisensmodell i januar 2019 har mange fleire svenskar stengt seg ute frå alt pengespel. I Noreg blir dei aller fleste spelarane stoppa av andre ansvarlegheitstiltak før dei får problem.
Les heile saka

Et snev av kunnskapsløshet

Hvorfor snakkes det så lite om skyggesiden av statsstøttet gambling spør Leif Welhaven i sin kommentar “Et snev av hykleri” i VG 5. juni.
Les heile saka

Koronakrisa og marknadsføring av pengespel

Dei siste vekene har Lotteritilsynet lagt merke til nokre pengespelreklamar og medieoppslag som har gjort oss bekymra. Ikkje fordi dei er direkte ulovlege, men fordi dei framstiller pengespel på ein måte som kanskje er ekstra uheldig akkurat no.
Les heile saka

Ikkje bruk pengespel for å gløyme

Den nye kvardagen aukar risikoen for speleproblem for mange. Fleire som følgjer problem med spel tett ventar ein vekst. Men det finst hjelp, og her er nokre gode råd.
Les heile saka

Norske stiftelsar har ei lang historie i å hjelpe, støtte og fremje kvinner

Ei reise i stiftelsesregisteret er ei interessant reise i tid og i kvinnekamp. Ein stiftelse er eigd av formålet, og gjennom søk i registeret kan du finne gamle og nye stiftelsar, som har som mål å sikre kvinners rettar og likestilling. Du finn gamle stiftelsar, der…
Les heile saka

Spelar du hos ulovlege pengespelselskap? Då risikerer du å ikkje få gevinst

Mange fortvilte og frustrerte spelarar tek kontakt med oss. Dei har satsa pengar hos pengespelselskap som ikkje har lov til å operere i Noreg, og får ikkje utbetalt gevinsten.
Les heile saka