Tildelingar og nøkkeltal til frivilligheita

Finn nøkkeltal, statistikk og tildelingar i dei ulike tilskotsordningane Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar.

Her kan du søke i alle tildelingar frå Lotteri- og stifteselsestilsynet.

Straumstøtteordninga

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar straumstøtteordninga til frivillige lag og organisasjonar som regjeringa oppretta med bakgrunn i dei ekstraordinære straumprisene.

Nøkkeltal momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar to ulike ordningar.

Speleoverskotet til Norsk Tipping

I 2023 skal vi fordele 968,9 millioner kroner av Norsk Tipping sitt speleoverskot til samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar.

Tre av organisasjonane utfører oppgåver som er sentrale for norsk redning og beredskap og får ein årleg fast del av midlane utbetalt i juni. I 2023 er dette fordelt slik:

  • Norges Røde Kors: 306,1 millioner kroner.
  • Redningsselskapet: 188,9 millioner kroner.
  • Norsk Folkehjelp: 23,2 millioner kroner.

Dei øvrige organisasjonane får tildelt beløp etter søknad og utbetaling skjer i desember.

Mangfald og inkludering

I 2022 fikk vi inn over 1070 søknader med en søknadssum på over 570 millioner kroner, og 250 søkere fikk til sammen 100 millioner kroner. Les meir om tilskotsordninga.

Tilskotsordningar grunna covid-19-restriksjonar