Tildelingar til frivilligheita

Her finn du lenker til nøkkeltal, statistikk og tildelingar i dei ulike tilskotsordningane Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar.

Tilskotsordningar grunna covid-19-restriksjonar

Momskompensasjonsordningane

Speleoverskotet til Norsk Tipping

I 2021 fordelte vi 914, 2 millioner kroner av Norsk Tipping sitt speleoverskot til 38 organisasjonar. Desse pengane gikk til:

  • Norges Røde Kors – 288,8 millioner kroner
  • Redningsselskapet – 178,2 millioner kroner
  • Norsk Folkehjelp – 21,9 millioner kroner


Resterande beløp blei fordelt mellom 35 landsdekkande samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Last ned oversikt over alle mottakarane her.