Tildelingar og nøkkeltal til frivilligheita

På denne sida finn du lenker til nøkkeltal, statistikk og tildelingar i dei ulike tilskotsordningane Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar.

Her kan du søke i alle tildelingar frå Lotteri- og stifteselsestilsynet.

Nøkkeltal momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar to ulike ordningar.

Straumstøtteordninga

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar straumstøtteordninga til frivillige lag og organisasjonar som regjeringa oppretta med bakgrunn i dei ekstraordinære straumprisene.

Mangfald og inkludering

I 2022 fikk vi inn over 1070 søknader med en søknadssum på over 570 millioner kroner, og 250 søkere får til sammen 100 millioner kroner. Les meir om tilskotsordninga.

Speleoverskotet til Norsk Tipping

I 2022 har vi så langt fordelt 495,5 millioner kroner av Norsk Tipping sitt speleoverskot slik:

  • Norges Røde Kors: 292,7 millioner kroner.
  • Redningsselskapet: 180,6 millioner kroner.
  • Norsk Folkehjelp: 22,2 millioner kroner.

Desse tre organisasjonane utfører oppgåver som er sentrale for norsk redning og beredskap og får ein årleg fast del av midlane. Øvrige samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar må søke. Søknadsfristen er 1. september kvart år, les meir om tilskotsordninga her.

I 2021 fordelte vi 914, 2 millioner kroner av Norsk Tipping sitt speleoverskot til 38 organisasjonar. Desse pengane gikk til:

  • Norges Røde Kors: 288,8 millioner kroner.
  • Redningsselskapet: 178,2 millioner kroner.
  • Norsk Folkehjelp: 21,9 millioner kroner.


Resterande beløp blei fordelt mellom 35 landsdekkande samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Last ned oversikt over alle mottakarane her.

Tilskotsordningar grunna covid-19-restriksjonar