Tildelingar og nøkkeltal til frivilligheita

Pa denne sida finn du lenker til nøkkeltal, statistikk og tildelingar i dei ulike tilskotsordningane Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar.

Her kan du søke i alle tildelingar frå Lotteri- og stifteselsestilsynet.

Tilskotsordningar grunna covid-19-restriksjonar

Momskompensasjonsordningane

Speleoverskotet til Norsk Tipping

I 2022 har vi så langt fordelt 495,5 millioner kroner av Norsk Tipping sitt speleoverskot slik:

  • Norges Røde Kors: 292,7 millioner kroner.
  • Redningsselskapet: 180,6 millioner kroner.
  • Norsk Folkehjelp: 22,2 millioner kroner.

Desse tre organisasjonane utfører oppgåver som er sentrale for norsk redning og beredskap og får ein årleg fast del av midlane. Øvrige samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar må søke. Søknadsfristen er 1. september kvar år, les meir om tilskotsordninga her.

I 2021 fordelte vi 914, 2 millioner kroner av Norsk Tipping sitt speleoverskot til 38 organisasjonar. Desse pengane gikk til:

  • Norges Røde Kors: 288,8 millioner kroner.
  • Redningsselskapet: 178,2 millioner kroner.
  • Norsk Folkehjelp: 21,9 millioner kroner.


Resterande beløp blei fordelt mellom 35 landsdekkande samfunnsnyttige og humanitære organisasjonar. Last ned oversikt over alle mottakarane her.