Tilldelingar til frivilligheita

Her finn du lenker til statistikk og tildelingar i dei ulike tilksotsordningane Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar.

Tilksotsordningar grunna covid-19-restriksjonar

Momskompensasjonsordningane

Speleoverskotet til Norsk Tipping