Ledige stillingar

Kunne du tenke deg ei karriere i Lotteri- og stiftelsestilsynet? Vi legg ut ledige stillingar på Webcruiter og på LinkedIn. Du kan også følge med på Framtidsfylket, som er ein av våre rekrutteringskanalar.

Nett no har vi to ledige stillingar som IT-rådgjevar og jurist (vikariat).

Tilsynet vil alltid bety noko heilt spesielt for meg og er utan tvil ein arbeidsplass som har prega meg og mi utvikling.

Gunn Merete Paulsen, tidlegare avdelingsdirektør på Stiftelsestilsynet og konstituert direktør

Kvifor har eg jobba i Lotteritilsynet sidan 2001? Svaret er arbeidsoppgåvene, kollegaene og nasjonale og internasjonale nettverk.

Jonny Engebø, seniorrådgjevar i Lotteritilsynet

Kunnskapsrike, framoverlente og engasjerte tilsette er det eg forbind med Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Linda Wøllestad Vestbye, tidlegare avdelingsdirektør i Lotteritilsynet

Jeg gleder meg til å dra på jobb hver dag. Det er faglig utfordrende. Det er varierte dager, god stemning, godt utstyr.

Karsten Karlsen Sunde, seniorrådgjevar Stiftelsestilsynet