Ledige stillingar

Vil du jobbe mot kampfiksing?

Kampfiksingseininga si viktigaste oppgåve er å forebygge og avdekke manipulering av idrettskonkurransar. No søker vi etter ein person som kan bidra til vidareutvikling av dette arbeidet.

Trykk her for å lese meir om stillinga.

IT-interessert med hol i cv-en eller nedsett funksjonsevne?

Avdelinga for IT- og dokumenthandtering ser etter ein person som er nysgjerrig på korleis ein kan bruke teknologi for å effektivisere og automatisere oppgåver og prosessar.

Trykk her for å lese meir om stillinga.

Korleis er det å jobbe hos Lotteri- og stiftelsestilsynet?

Hos oss er det fint å jobbe. Vi tek godt vare på våre tilsette, og ønsker at dei skal trivast. Vi har gode ordningar med fleksitid, trening i arbeidstida, kantineordning og moglegheit for heimekontor.

I Lotteri- og stiftelsestilsynet jobbar det ei god blanding av nytilsette og gamle travarar, tilflyttarar og folk som kjem frå området. Det skaper god dynamikk, og ikkje minst bidreg det til at vi lærer mykje av kvarandre.

Vi har treningsrom i bygget, og treningstimar for våre tilsette på Puls. I tillegg sørger Velferdskomiteen for quizar, lønningspils og bowling, både i og utanfor arbeidstida. Velkommen til oss!

Bli kjent med folka våre

Sindre Aldal Johannessen begynte som trainee gjennom traineeordninga til Framtidsfylket Vestland. No jobbar han som kommunikasjonsrådgivar i staben for kommunikasjon og strategi. 

– Du får prøvd deg i ulike roller og testa mange forskjellige oppgåver. På den måten lærer du mykje om kva du trivast med og kva du eventuelt ikkje likar å jobbe med, seier Sindre om traineetilværet.

Les meir her.

Sindre hadde aldri vore i Førde før han flytta hit i august 2021, og angrar ikkje på at han tok sjansen på å flytte frå Bergen til Førde. Foto: Dagrun Reiakvam

Finn ut meir om korleis det er å jobbe i Stiftelsestilsynet

Karsten Karlsen Sunde og Lena Rebecka Wiström Vefring er blant våre tilsette som rettleiar norske stiftelsar.

Karsten Karlsen Sunde frå Jessheim er jurist i Stiftelsestilsynet. – Eg gler meg til å gå på jobb kvar dag. Foto: Dagrun Reiakvam

–  Eg sparrar mykje med kollegaene mine. Vi har ein kultur der det er veldig enkelt å spørre kvarandre. Ein blir betre desto fleire som engasjerer seg og kjem med innspel, fortel Karsten om arbeidsplassen.

Bli betre kjent med Karsten og Lena sin arbeidskvardag i Stiftelsestilsynet her.

Slik er det å jobbe på pengespelavdelinga

Silje Sægrov Amble har jobba som jurist i Lotteritilsynet sidan 2006.

– Lotteri- og stiftelsestilsynet er mykje meir enn mange veit før dei startar å jobbe her. Her er verkeleg gode moglegheiter for å få brukt seg, til å skape noko saman med andre og å gjere ein forskjell. Det er meiningsfulle samfunnsoppdrag, seier Silje om jobben.

Silje Sægrov Amble frå Førde er jurist på pengespelavdelinga i Lotteri- og stiftelsestilsynet. – Det er ei god blanding i kollegiet, mellom nytilsette og folk som har vore her lenge. Foto: Dagrun Reiakvam
Silje Sægrov Amble frå Førde er jurist på pengespelavdelinga i Lotteri- og stiftelsestilsynet. – Det er ei god blanding i kollegiet, mellom nytilsette og folk som har vore her lenge. Foto: Dagrun Reiakvam

Bli betre kjent med Silje og korleis det er å jobbe på pengespelavdelinga her.

Slik jobbar vi på avdeling for frivilligheitsstøtte

Justin Mulindabigwi og Marianne Alværen Torset er blant dei som jobbar for å sikre ei sterk frivilligheit i Norge.

– Arbeidet med å forvalte statlege midlar er viktig for å dra frivillig sektor vidare. Det synest eg er givande, seier Justin om jobben.

Justin Mulindabigwi frå Rwanda er rådgivar på avdelinga for frivilligheitstøtte i Lotteri- og stiftelsestilsynet. – Eg trivst rett og slett veldig godt.

Dei siste åra har avdelinga forvalta fleire nye tilskotsordningar.

– Det har vore mykje nybrottsarbeid. Ting har gått i ekspressfart. Vi har verkeleg sett betydninga av det vi gjer, i endå større grad enn vi gjer til vanleg. Det har vore eit behov for å få pengar ut raskt, og det er noko vi verkeleg har jobba for å få til. Det har vore veldig utviklande både for avdelinga og på eit personleg plan, seier Marianne Alværen Torset.

Les meir om jobben til Justin og Marianne på avdelinga for frivilligheitsstøtte her.

Slik er sommarvikarjobben

Kvart år tilset vi sommervikarar på dei ulike avdelingane våre. Vi vil gjerne gi deg eit innblikk i korleis det er å bruke sommaren hos oss. Difor har vi snakka med fjorårets sommarvikarar:

FJORÅRETS VIKARAR: Tuva Eline Eriksen Høgelid (frå venstre), Johanne Grue Reiten, Thea Sofie Bygstad, Martin Gjerde Skrede og Eirin Alvilde Nordeide var sommarvikarar i Lotteri- og stiftelsestilsynet i 2021. – Det kjekkaste var at eg fekk jobbe så sjølvstendig. Eg blei kasta ut i det, men fekk god opplæring og oppfølging, seier Martin Gjerde Skrede.

– Først og fremst var eg ute etter å finne ein sommarjobb der eg kunne bruke den juridiske kunnskapen frå studiet. Det var dette ei unik moglegheit for. Det å faktisk få bruke det eg har lært i praksis, det var veldig kjekt, seier Martin Gjerde Skrede.

Les meir i større intervju her: – Veldig kjekt og lærerikt