Her legger vi fortløpende ut informasjon og tiltak fra Lotteri- og stiftelsestilsynet knyttet til koronaviruset.

Frivilligheten

Krisepakke 1: Arrangører i frivillig-, kultur- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller pålegg frå styresmaktene i samband med koronaviruset, har søkt kompensasjon for tapte billettinntekter og deltakaravgifter. Ordningen gjaldt arrangement som var planlagt gjennomført i perioden 5. mars til 30. april. Oppdatert liste over søknader som er godkjente, avslåtte, trekt eller under arbeid finner du her.

Krisepakke 2: Formålet med kompensasjonsordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i samband med covid-19- utbruddet. Søknadsfristen var 15. september 2020. Se lister over søknader og utbetalinger. 

Regjeringen har foreslått en bevilgning på en milliard kroner til en tredje krisepakke som skal gjelde fra 1.september til og med 31. desember 2020. Vilkårene for denne ordningen er ikke klare.

Tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping: Dette er en årlig tilskuddsordning som normalt har søknadsfrist 1. september, og tildeling i desember. Regjeringen fastsette 24. april en midlertidig forskrift som gjorde det mulig å få tildelt tilskudd allerede i mai. Tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping er nå utbetalt.

Lotteri og bingo

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

Stiftelser

På grunn av koronasituasjonen opplever enkelte stiftelser at nyvalg av styremedlemmer ikke lar seg gjennomføre til vanlig tid. Dette medfører at ved utløpet av tjenesteperioden til sittende styremedlemmer, er de som skal tre inn i styrevervet ikke valgt/oppnevnt. Les styremedlemmer må sitte i vervet inntil nytt medlem er valgt.

For å avhjelpe de negative konsekvensene av koronautbruddet har Stortinget vedtatt en midlertidig lov om unntak fra krav om fysiske styremøter.

Den akutte situasjonen som har oppstått i Norge som følge av koronautbruddet påvirker også stiftelser. For å bøte på situasjonen har myndighetene satt i verk både økonomiske tiltak og tiltak som skal gjøre det lettere å ivareta det ansvaret som hviler på styret i en tid der det kan være vanskelig å møtes fysisk. Les mer om styrearbeid i en urolig tid her.

I vedtektene til mange stiftelser er det gitt frister. Dette kan typisk være at styret eller annet organ i stiftelsen skal gjennomføre møter, eller at årsregnskap skal være avlagt, innen en gitt dato. Les her om hvordan stiftelsene skal håndtere fristene i vedtektene med tanke på de strenge restriksjonene som gjelder for fysiske møter i og med smitteutbruddet av koronaviruset.

Stiftelser er som mange andre organisasjoner berørt av tiltakene som er innført for å håndtere koronasituasjonen. Stiftelsestilsynet får noen henvendelser om eventuelle tiltak som er iverksatt for å avhjelpe situasjonen. Regjeringen har iverksatt tiltak innenfor flere områder, og vi anbefaler stiftelsene å følge med på informasjon fra offentlige myndigheter over tiltak som iverksettes for å avhjelpe situasjonen i de forskjellige sektorene.

Pengespill

Den nye hverdagen øker risikoen for spilleproblem for mange. Flere som følger problem med spill tett venter en vekst. Men det finnes hjelp, og her er noen gode råd. Ikke bruk pengespill til å glemme skriver seniorrådgiver Lars Petter Degnepoll på fagbloggen.

Lotteritilsynet har lagt merke til noen pengespillreklamer og medieoppslag som har gjort oss bekymret. Ikke fordi de er direkte ulovlige, men fordi de fremstiller pengespill på en måte som kanskje er ekstra uheldig akkurat nå. Les seniorrådgiver Trude Felde sin fagblogg om koronakrisa og markedsføring.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Vi oppfordrer alle til å følge råd og pålegg fra myndighetene. Mer informasjon finner du her:

www.helsenorge.no

www.fhi.no

www.regjeringen.no

www.helsedirektoratet.no