Her legger vi fortløpende ut informasjon og tiltak fra Lotteri- og stiftelsestilsynet knyttet til koronaviruset.

Frivilligheten

Kulturdepartementet er nå klare med forskriften for ordningen der kultur, idretten og frivilligheten kan få kompensert for avlyste, stengte eller utsatte arrangement. Arrangører kan få kompensert for tap av inntekter fra billettsalg og deltakaravgift, samt merutgifter, som følge av at arrangement må avlyses, stenges eller utsettes som følge av råd og pålegg fra styresmaktene i forbindelse med koronaviruset. Vi åpner for søknader 14.april.

Vi oppdaterer fortløpende med informasjon om ordningen for idretten og frivilligheten for øvrig her på nettsidene våre så fort vi vet mer. 

Utbetaling frå spilleoverskuddet til Norsk Tipping blir framskyndet til mai. Dette skjer for å opprettholde aktiviteten hos landsdekkende store samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Lotteri og bingo

Dispensasjoner fra bingoforskriften blir forlenget, men Lotteritilsynet stiller samtidig strengere krav til markedsføringen. Samtidig får bingoentreprenørane utsatt frist til å betale ut til organisasjonene første kvartal, på grunn av stengingen av bingohallene.

Bingohaller blir vurdert som kulturarrangement av Helsedirektoratet. Alle bingohaller må stenges.

Som følge av koronaviruset gir Lotteritilsynet midlertidige dispensasjoner fra bingoforskriften. Tilsynet gir midlertidig dispensasjon fra kravet om at hovedspill også må skje i bingohall for å kunne spilles på nett, og midlertidig dispensasjon fra kravet om personlig oppmøte i den hallen der vedkommende ønsker å delta i hovedspillet.

Stiftelser

For å avhjelpe de negative konsekvensene av koronautbruddet har Nærings- og fiskeridepartementet vedtatt en midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysiske styremøter i stiftelser.

I vedtektene til mange stiftelser er det gitt frister. Dette kan typisk være at styret eller annet organ i stiftelsen skal gjennomføre møter, eller at årsregnskap skal være avlagt, innen en gitt dato. Les her om hvordan stiftelsene skal håndtere fristene i vedtektene med tanke på de strenge restriksjonene som gjelder for fysiske møter i og med smitteutbruddet av koronaviruset.

Stiftelser er som mange andre organisasjoner berørt av tiltakene som er innført for å håndtere koronasituasjonen. Stiftelsestilsynet får noen henvendelser om eventuelle tiltak som er iverksatt for å avhjelpe situasjonen. Regjeringen har iverksatt tiltak innenfor flere områder, og vi anbefaler stiftelsene å følge med på informasjon fra offentlige myndigheter over tiltak som iverksettes for å avhjelpe situasjonen i de forskjellige sektorene.

Pengespill

Den nye hverdagen øker risikoen for spilleproblem for mange. Flere som følger problem med spill tett venter en vekst. Men det finnes hjelp, og her er noen gode råd. Ikke bruk pengespill til å glemme skriver seniorrådgjevar Lars Petter Degnepoll på fagbloggen.

De siste ukene har Lotteritilsynet lagt merke til nooen pengespillreklamer og medieoppslag som har gjort oss bekymret. Ikke fordi de er direkte ulovlige, men fordi de fremstiller pengespill på en måte som kanskje er ekstra uheldig akkurat nå. Les seniorrådgiver Trude Felde sin fagblogg om koronakrisa og markedsføring.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Vi oppfordrer alle til å følge råd og pålegg fra myndighetene. Mer informasjon finner du her:

www.helsenorge.no

www.fhi.no

www.regjeringen.no

www.helsedirektoratet.no