Her legger vi fortløpende ut informasjon og tiltak fra Lotteri- og stiftelsestilsynet knyttet til koronaviruset.

Frivilligheten

Krisepakke 1: Arrangører i frivillig-, kultur- og idrettssektoren som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement som følge av råd eller pålegg frå styresmaktene i samband med koronaviruset, har søkt kompensasjon for tapte billettinntekter og deltakaravgifter. Ordningen gjaldt arrangement som var planlagt gjennomført i perioden 5. mars til 30. april. Oppdatert liste over søknader som er godkjent, avslått, trekt eller under arbeid finner du her.

Krisepakke 2: Med utgangspunkt i erfaringer fra gjennomføringe av den første krisepakken har regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslått å utvide ordningen til også gjelde inntektstap som kommer fra blant annet loppemarked, basar, utleie av organisasjonseide bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksal og annet salg av varer eller tjenester under et arrangement. Den nye ordningen som er foreslått gjelder for perioden 12. mars – 15. juni.  Pressemeldingen fra Kulturdepartementet kan du lese her. Det er senere foreslått å utvide kompensasjonsordningen til 31. august. Vi kommer tilbake med mer info når ordningen ev. blir endelig vedtatt. Pressemeldingen fra Kulturdepartementet kan du lese her.

Tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping: Dette er en årlig tilskuddsordning som normalt har søknadsfrist 1. september, og tildeling i desember. Regjeringen fastsette 24. april en midlertidig forskrift som gjorde det mulig å få tildelt tilskudd allerede i mai. Tilskudd fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping er nå utbetalt.

Lotteri og bingo

Dispensasjoner fra bingoforskriften blir forlenget, men Lotteritilsynet stiller samtidig strengere krav til markedsføringen. Samtidig får bingoentreprenørane utsatt frist til å betale ut til organisasjonene første kvartal, på grunn av stengingen av bingohallene. Det er gitt forlenga dispensasjoner ved flere anledninger, senest frem til 11. mai.

Bingohaller blir vurdert som kulturarrangement av Helsedirektoratet. Alle bingohaller må stenges.

Som følge av koronaviruset gir Lotteritilsynet midlertidige dispensasjoner fra bingoforskriften. Tilsynet gir midlertidig dispensasjon fra kravet om at hovedspill også må skje i bingohall for å kunne spilles på nett, og midlertidig dispensasjon fra kravet om personlig oppmøte i den hallen der vedkommende ønsker å delta i hovedspillet.

Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim ber rapporteringspliktige være ekstra årvåkne for nye indikatorer på hvitvasking og terrorfinansiering i forbindelse med koronakrisen.

Stiftelser

På grunn av koronasituasjonen opplever enkelte stiftelser at nyvalg av styremedlemmer ikke lar seg gjennomføre til vanlig tid. Dette medfører at ved utløpet av tjenesteperioden til sittende styremedlemmer, er de som skal tre inn i styrevervet ikke valgt/oppnevnt. Les styremedlemmer må sitte i vervet inntil nytt medlem er valgt.

For å avhjelpe de negative konsekvensene av koronautbruddet har Stortinget vedtatt en midlertidig lov om unntak fra krav om fysiske styremøter.

Den akutte situasjonen som har oppstått i Norge som følge av koronautbruddet påvirker også stiftelser. For å bøte på situasjonen har myndighetene satt i verk både økonomiske tiltak og tiltak som skal gjøre det lettere å ivareta det ansvaret som hviler på styret i en tid der det kan være vanskelig å møtes fysisk. Les mer om styrearbeid i en urolig tid her.

I vedtektene til mange stiftelser er det gitt frister. Dette kan typisk være at styret eller annet organ i stiftelsen skal gjennomføre møter, eller at årsregnskap skal være avlagt, innen en gitt dato. Les her om hvordan stiftelsene skal håndtere fristene i vedtektene med tanke på de strenge restriksjonene som gjelder for fysiske møter i og med smitteutbruddet av koronaviruset.

Stiftelser er som mange andre organisasjoner berørt av tiltakene som er innført for å håndtere koronasituasjonen. Stiftelsestilsynet får noen henvendelser om eventuelle tiltak som er iverksatt for å avhjelpe situasjonen. Regjeringen har iverksatt tiltak innenfor flere områder, og vi anbefaler stiftelsene å følge med på informasjon fra offentlige myndigheter over tiltak som iverksettes for å avhjelpe situasjonen i de forskjellige sektorene.

Pengespill

Den nye hverdagen øker risikoen for spilleproblem for mange. Flere som følger problem med spill tett venter en vekst. Men det finnes hjelp, og her er noen gode råd. Ikke bruk pengespill til å glemme skriver seniorrådgjevar Lars Petter Degnepoll på fagbloggen.

De siste ukene har Lotteritilsynet lagt merke til nooen pengespillreklamer og medieoppslag som har gjort oss bekymret. Ikke fordi de er direkte ulovlige, men fordi de fremstiller pengespill på en måte som kanskje er ekstra uheldig akkurat nå. Les seniorrådgiver Trude Felde sin fagblogg om koronakrisa og markedsføring.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Vi oppfordrer alle til å følge råd og pålegg fra myndighetene. Mer informasjon finner du her:

www.helsenorge.no

www.fhi.no

www.regjeringen.no

www.helsedirektoratet.no