Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå behandlet ferdig alle søknadene i krisepakke 2 for frivilligheten. Krisepakken gjaldt arrangement eller annen aktivitet som ble avlyst, utsatt eller stengt i perioden 12. mars til og med 31. august 2020.

 • Det er betalt ut nærmere 1,1 milliarder kroner. Den totale bevilgningen for de tre krisepakkene til frivilligheten er på nærmere 2,5 milliarder kroner.
 • Det er betalt ut kompensasjon til 25 615 arrangement og annen aktivitet.
 • Det kom inn 6803 søknader innen søknadsfristen, som var 15. september.
 • Det samlede søknadsbeløpet var på nærmere 1,6 milliarder kroner, og søkerne kunne få tildelt inntil 70 prosent av søknadsbeløpet.
 • 6553 søknader er godkjent med et søknadsbeløp på totalt 1 334 millioner kroner.
 • 170 søknader med et søknadsbeløp på totalt 206 millioner kroner er godkjent, men nedjusterte med totalt 34 millioner kroner.
 • 43 søknader med et søknadsbeløp på til sammen 30 millioner kroner er avslått.
 • 37 søknader med eet søknadsbeløp på til sammen 8,6 millioner kroner er trukket.

Vi har hatt puljevise utbetalinger, for at pengene skulle komme ut til frivilligheten så raskt som mulig. Den første utbetalingen ble gjort 31. juli, og den siste 12. november.

Last ned liste over alle søkere og utbetalte beløp.

I denne krisepakken kunne det søkes om:

 • Tapte inntekter fra arrangement som skulle vært arrangerte i perioden (til dømes tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
 • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (til dømes museum, akvarium, kinoer eller idrettsanlegg).
 • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler).
 • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Utvalgte nøkkeltall

 

Beløp under en million kommer ikke frem av grafen. Data for alle kategorier kan du laste ned her.

 

Svalbard har en godkjent søknad.