Lotteritilsynet har nå behandlet ferdig alle søknadene i krisepakken for arrangører i frivilligheten som har avlyst, stengt eller utsatt arrangement i perioden 5.mars til og med 30.april.

Utbetaling til den siste puljen av søkere startet 05.juni 2020.

Rammen på ordningen er 700 millioner, og 2254 søkere søkte om 372 millioner kroner.

Det er utbetalt til sammen nærmere 272 millioner kroner til 1787 lag og organisasjoner.

Totalt 449 søkere fikk avslag, og 208 fikk justert søknadsbeløpet sitt. Dette utgjorde totalt 100 millioner kroner som ikke vart innvilget.

Her kan du laste ned oppdatert liste over alle søkere som har fått utbetalt og beløp, avslag og trukket søknader.

Fordi søknadsbeløpet ikke ble større enn rammen for ordningen har Lotteritilsynet delt opp utbetalingene for å sørge for at pengene blir utbetalt så raskt som mulig. Den første puljen fikk utbetalt 8.mai, den andre puljen 22.mai, og den tredje og siste 5.juni.

Utvalde nøkkeltal